BİRARADA AKADEMİ

BİRARADA Akademi, barış akademisyenlerinin aralarında akademik ve sosyal iletişim kurmalarını, bilgi alışverişinde bulunmalarını ve ortak araştırmalar, bilimsel etkinlikler ve eğitim programları tasarlamalarını  kolaylaştırmayı amaçlayan bir paylaşım platformudur.