Türkiye İnsan Hakları Vakfı İnsan Hakları Araştırmaları Programı Başvuru Çağrısı

0

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) olarak Avrupa Komisyonu desteğiyle yürütmekte olduğumuz “İnsan hakları ortamının yeniden inşası için ifade, medya, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerini savunmak”  başlıklı proje kapsamında genç araştırmacı ve akademisyenlere yönelik İnsan Hakları Araştırmaları Programı’na başlıyoruz. 

Program Türkiye’de yaşayan yüksek lisans/doktora öğrencileri ve doktorasını son iki yıl içinde tamamlamış olan akademisyenlerin başvurularına açıktır.

Programın Amacı

Program, insan hakları alanında akademik üretimi teşvik etmeyi, böylelikle mevcut üniversite koşullarında giderek güçleşen ve çok çeşitli biçimlerde keyfi kısıtlamalara maruz kalan insan hakları araştırmacılığını desteklemeyi amaçlıyor. 

Bu amaç doğrultusunda:

1.      Programa kabul edilen genç araştırmacılara TİHV Akademi bünyesindeki akademisyenler tarafından program süresince bire bir danışmanlık verilmesini; 

2.      Program kapsamında düzenlenecek atölye çalışmaları sayesinde araştırmacıların birbirleriyle ve TİHV Akademi üyeleriyle yapılandırılmış bir akademik etkileşim içine girmelerini;

3.      Her araştırmacının kendi çalışma konusuna bağlı olarak sivil toplumdaki ilgili kuruluşlarla bir araya gelmesini ve işbirliği yapmasını kolaylaştıracak koşulların sağlanmasını öngörüyoruz.

Program Takvimi

Program kapsamında, yaklaşık bir yıla yayılan bir süre zarfında İzmir’de üç atölye çalışması gerçekleştirmeyi tasarlıyoruz. İzmir dışından gelen katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları TİHV tarafından karşılanacaktır.

Birinci Atölye (Mayıs 2020): Programa kabul edilen katılımcılar ve danışmanların bir araya gelmeleri; araştırma projelerinin sunulması ve tartışılması. Bu buluşmayı takiben her katılımcının kendi danışmanıyla araştırmanın seyrine ilişkin bir çerçeve ve zaman planı oluşturması. 

İkinci Atölye (Ekim 2020): Devam eden çalışmaların taslak metin veya ara sonuç olarak diğer danışman ve katılımcılara sunulması; eğer varsa karşılaşılan güçlüklerin ve çalışmanın nasıl ilerleyeceğinin hep birlikte tartışılması.

Üçüncü Atölye (Mart 2021): Tamamlanmış (veya tamamlanmaya yakın) araştırma raporlarının paylaşılması; eğer varsa revizyon ihtiyaçlarının tartışılması; programın bir bütün olarak hep birlikte değerlendirilmesi. 

Program sonunda, katılımcıların hazırladığı araştırma metinlerinin yayımlanabilecek düzeye gelmiş bir makale formatında olması ve tamamlanan çalışmaların Mayıs 2021’de TİHV’in İzmir’de düzenleyeceği ulusal sempozyumda katılımcılar tarafından tebliğ olarak sunulması öngörülüyor.

Başvuru Koşulları

Çağrı insan haklarıyla doğrudan ilgili araştırma önerilerine yöneliktir ve tüm akademik alanlardan başvurulara açıktır. Programın dili Türkçedir.

Programa Türkiye’de yaşayan yüksek lisans/doktora öğrencileri ve doktorasını son iki yıl içinde tamamlamış olan akademisyenler başvurabilir.

Barış İçin Akademisyenler bildirisininin imzacılarından olması nedeniyle bulunduğu üniversitede baskı gören, lisansüstü öğrenciliği sona eren/erdirilen, danışmansız kalan veya akademik çalışmalarını sürdürmesi çeşitli biçimlerde zorlaştırılan/kısıtlanan araştırmacıların programa başvurmaları özellikle teşvik edilmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin niyet mektuplarında bunu belirtmelerini rica ediyoruz.  

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2020 (saat 23.30)  

Başvurmak isteyenlerin tihvakademi@tihv.org.tr adresine aşağıdaki belgeleri göndermeleri gerekmektedir. Lütfen e-postanın konu satırına “Araştırma ve Danışmanlık Programı Başvurusu” yazınız.

1.      Araştırma önerisi (1200-1500 kelime). Araştırma önerileri yeni hazırlanmış öneriler olabileceği gibi, halihazırda üzerinde çalışılmakta olan ve mevcut koşullar nedeniyle tamamlan(a)mamış çalışmalara ilişkin öneriler de olabilir.

2.      Niyet mektubu (300 kelime). 

3.      Özgeçmiş.

Başvurular TİHV Akademi üyeleri tarafından değerlendirilecek ve başvuru sonuçları 30 Mart 2020 tarihinde duyurulacaktır.Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), işkence ve diğer kötü muamele gibi ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilerin tedavi ve rehabilitasyonu için 1990’da kurulmuştur. TİHV, işkence görenlere ve yakınlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan, işkencenin etkin bir biçimde belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten, kâr amacı gütmeyen bir insan hakları örgütüdür. 

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.