Türkiye İnsan Hakları Vakfı İnsan Hakları Araştırma Programı Başvuru Çağrısı

0

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) olarak Avrupa Komisyonu desteğiyle yürütmekte olduğumuz “İnsan hakları ortamının yeniden inşası için ifade, medya, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerini savunmak”  başlıklı proje kapsamında genç araştırmacı ve akademisyenlerle, insan hakları alanında birlikte bilgi üretebilmek amacıyla   İnsan Hakları Araştırmaları Güz Okulu, araştırma danışmanlığı ve İnsan Hakları Sempozyumuna katılımı kapsayan bir Araştırma Programı’na başlayacağız. 

Program, Türkiye’de yaşayan lisans eğitimini tamamlamış kendi çalışma alanını insan hakları bakış açısıyla geliştirmek isteyen herkese açıktır. 

Programın Amacı

Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de temel insan haklarının ve özgürlüklerin zayıflamasına ve göz ardı edilmesine, insan hakları ihlallerinin yaygınlaşmasına neden olan önemli gelişmeler yaşandı. Göç, adalet, eğitim, kent, ekoloji, emek, sağlık, gıda, iklim gibi alanlarda artan otoriterleşme ve  son dönemde de salgın örneği gibi birçok yeni gelişme nedeniyle de  yaşanan insan hakları ihlalleri, farklılaşmasına ve artmasına rağmen, bu alandaki bilgi üretimi oldukça sınırlandı. Bu ihlallerle ilgili etkili savunuculuk faaliyetleri yürütebilmek, adalete erişim ve önleme mekanizmalarının işlemesine katkı koyabilecek bilgi üretimine gereksinim ise hiç olmadığı kadar arttı.

Bu durum, gelişmeleri insan hakları açısından irdelemeyi gerektiriyor, insan hakları üzerine düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu gereksinimle düzenlediğimiz Program, farklı alanlarda insan haklarını odağına alan bir akademik üretimi teşvik etmeyi ve insan hakları araştırmacılığını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda

1.      Başvuranları kendi alanlarında çalıştıkları konu üzerine insan hakları bakış açısıyla düşünmeye ve yazmaya teşvik etmeyi amaçlayan  bir Güz Okulu’nda gerçekleşecek olan fikir ve yazım atölyelerinden oluşuyor. 

a.       Fikir atölyeleri araştırmacıların birbirleriyle ve TİHV Akademi üyeleriyle yapılandırılmış bir akademik etkileşim içine girmelerini ve insan hakları açısından irdeleyecekleri konuyu ve sorunu tanımlamalarını,

b.      Yazım atölyeleri ise fikir atölyelerinde tanımlanan sorundan yola çıkarak, TİHV Akademi bünyesindeki akademisyenlerin danışmanlığında, bir araştırma önerisi ve çalışma planı geliştirmelerini planlıyor

3.      Her başvuranın kendi çalışma konusuna bağlı olarak sivil toplumdaki ilgili kuruluşlarla bir araya gelmesini ve işbirliği yapmasını kolaylaştıracak koşulları sağlamayı

4.      Katılımcıların, Güz Okulu’nu takip eden bir yılsonunda çalışmalarını bir tartışma metni olarak TİHV İnsan Hakları Sempozyumunda sunmalarını bekliyoruz.

Başvuru Koşulları

Programa Türkiye’de yaşayan lisans eğitimini tamamlamış, kendi çalışma alanındaki insan hakları ihlalleriyle ilgili araştırma yapmak isteyen herkes başvurabilir.

Barış İçin Akademisyenler bildirisinin imzacılarından olması nedeniyle bulunduğu üniversitede baskı gören, lisansüstü öğrenciliği sona eren/erdirilen, danışmansız kalan veya akademik çalışmalarını sürdürmesi çeşitli biçimlerde zorlaştırılan/kısıtlanan araştırmacıların programa başvurmaları özellikle teşvik edilmektedir. 

Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2020 (saat 23.30)  

Başvurmak isteyenlerin [email protected] adresine özgeçmişlerini ve ekteki formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Lütfen e-postanın konu satırına “Araştırma ve Danışmanlık Programı Başvurusu” yazınız.

Güz Okulu’na katılım için gerekli seyahat ve otel masrafları TİHV tarafından karşılanacaktır.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), işkence ve diğer kötü muamele gibi ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilerin tedavi ve rehabilitasyonu için 1990’da kurulmuştur. TİHV, işkence görenlere ve yakınlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan, işkencenin etkin bir biçimde belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten, kâr amacı gütmeyen bir insan hakları örgütüdür. 

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.