Türkiye İnsan Hakları Vakfı İnsan Hakları Araştırma Programı Başvuru Çağrısı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) olarak Avrupa Komisyonu desteğiyle yürütmekte olduğumuz “İnsan hakları ortamının yeniden inşası için ifade, medya, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerini savunmak”  başlıklı proje kapsamında genç araştırmacı ve akademisyenlerle, insan hakları alanında birlikte bilgi üretebilmek amacıyla   İnsan Hakları Araştırmaları Güz Okulu, araştırma danışmanlığı ve İnsan Hakları Sempozyumuna katılımı kapsayan bir Araştırma Programı’na başlayacağız. 

Program, Türkiye’de yaşayan lisans eğitimini tamamlamış kendi çalışma alanını insan hakları bakış açısıyla geliştirmek isteyen herkese açıktır. 

Programın Amacı

Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de temel insan haklarının ve özgürlüklerin zayıflamasına ve göz ardı edilmesine, insan hakları ihlallerinin yaygınlaşmasına neden olan önemli gelişmeler yaşandı. Göç, adalet, eğitim, kent, ekoloji, emek, sağlık, gıda, iklim gibi alanlarda artan otoriterleşme ve  son dönemde de salgın örneği gibi birçok yeni gelişme nedeniyle de  yaşanan insan hakları ihlalleri, farklılaşmasına ve artmasına rağmen, bu alandaki bilgi üretimi oldukça sınırlandı. Bu ihlallerle ilgili etkili savunuculuk faaliyetleri yürütebilmek, adalete erişim ve önleme mekanizmalarının işlemesine katkı koyabilecek bilgi üretimine gereksinim ise hiç olmadığı kadar arttı.

Bu durum, gelişmeleri insan hakları açısından irdelemeyi gerektiriyor, insan hakları üzerine düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu gereksinimle düzenlediğimiz Program, farklı alanlarda insan haklarını odağına alan bir akademik üretimi teşvik etmeyi ve insan hakları araştırmacılığını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda

1.      Başvuranları kendi alanlarında çalıştıkları konu üzerine insan hakları bakış açısıyla düşünmeye ve yazmaya teşvik etmeyi amaçlayan  bir Güz Okulu’nda gerçekleşecek olan fikir ve yazım atölyelerinden oluşuyor. 

a.       Fikir atölyeleri araştırmacıların birbirleriyle ve TİHV Akademi üyeleriyle yapılandırılmış bir akademik etkileşim içine girmelerini ve insan hakları açısından irdeleyecekleri konuyu ve sorunu tanımlamalarını,

b.      Yazım atölyeleri ise fikir atölyelerinde tanımlanan sorundan yola çıkarak, TİHV Akademi bünyesindeki akademisyenlerin danışmanlığında, bir araştırma önerisi ve çalışma planı geliştirmelerini planlıyor

3.      Her başvuranın kendi çalışma konusuna bağlı olarak sivil toplumdaki ilgili kuruluşlarla bir araya gelmesini ve işbirliği yapmasını kolaylaştıracak koşulları sağlamayı

4.      Katılımcıların, Güz Okulu’nu takip eden bir yılsonunda çalışmalarını bir tartışma metni olarak TİHV İnsan Hakları Sempozyumunda sunmalarını bekliyoruz.

Başvuru Koşulları

Programa Türkiye’de yaşayan lisans eğitimini tamamlamış, kendi çalışma alanındaki insan hakları ihlalleriyle ilgili araştırma yapmak isteyen herkes başvurabilir.

Barış İçin Akademisyenler bildirisinin imzacılarından olması nedeniyle bulunduğu üniversitede baskı gören, lisansüstü öğrenciliği sona eren/erdirilen, danışmansız kalan veya akademik çalışmalarını sürdürmesi çeşitli biçimlerde zorlaştırılan/kısıtlanan araştırmacıların programa başvurmaları özellikle teşvik edilmektedir. 

Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2020 (saat 23.30)  

Başvurmak isteyenlerin tihvakademi@tihv.org.tr adresine özgeçmişlerini ve ekteki formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Lütfen e-postanın konu satırına “Araştırma ve Danışmanlık Programı Başvurusu” yazınız.

Güz Okulu’na katılım için gerekli seyahat ve otel masrafları TİHV tarafından karşılanacaktır.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), işkence ve diğer kötü muamele gibi ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilerin tedavi ve rehabilitasyonu için 1990’da kurulmuştur. TİHV, işkence görenlere ve yakınlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan, işkencenin etkin bir biçimde belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten, kâr amacı gütmeyen bir insan hakları örgütüdür. 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İnsan Hakları Araştırmaları Programı Başvuru Çağrısı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) olarak Avrupa Komisyonu desteğiyle yürütmekte olduğumuz “İnsan hakları ortamının yeniden inşası için ifade, medya, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerini savunmak”  başlıklı proje kapsamında genç araştırmacı ve akademisyenlere yönelik İnsan Hakları Araştırmaları Programı’na başlıyoruz. 

Program Türkiye’de yaşayan yüksek lisans/doktora öğrencileri ve doktorasını son iki yıl içinde tamamlamış olan akademisyenlerin başvurularına açıktır.

Programın Amacı

Program, insan hakları alanında akademik üretimi teşvik etmeyi, böylelikle mevcut üniversite koşullarında giderek güçleşen ve çok çeşitli biçimlerde keyfi kısıtlamalara maruz kalan insan hakları araştırmacılığını desteklemeyi amaçlıyor. 

Bu amaç doğrultusunda:

1.      Programa kabul edilen genç araştırmacılara TİHV Akademi bünyesindeki akademisyenler tarafından program süresince bire bir danışmanlık verilmesini; 

2.      Program kapsamında düzenlenecek atölye çalışmaları sayesinde araştırmacıların birbirleriyle ve TİHV Akademi üyeleriyle yapılandırılmış bir akademik etkileşim içine girmelerini;

3.      Her araştırmacının kendi çalışma konusuna bağlı olarak sivil toplumdaki ilgili kuruluşlarla bir araya gelmesini ve işbirliği yapmasını kolaylaştıracak koşulların sağlanmasını öngörüyoruz.

Program Takvimi

Program kapsamında, yaklaşık bir yıla yayılan bir süre zarfında İzmir’de üç atölye çalışması gerçekleştirmeyi tasarlıyoruz. İzmir dışından gelen katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları TİHV tarafından karşılanacaktır.

Birinci Atölye (Mayıs 2020): Programa kabul edilen katılımcılar ve danışmanların bir araya gelmeleri; araştırma projelerinin sunulması ve tartışılması. Bu buluşmayı takiben her katılımcının kendi danışmanıyla araştırmanın seyrine ilişkin bir çerçeve ve zaman planı oluşturması. 

İkinci Atölye (Ekim 2020): Devam eden çalışmaların taslak metin veya ara sonuç olarak diğer danışman ve katılımcılara sunulması; eğer varsa karşılaşılan güçlüklerin ve çalışmanın nasıl ilerleyeceğinin hep birlikte tartışılması.

Üçüncü Atölye (Mart 2021): Tamamlanmış (veya tamamlanmaya yakın) araştırma raporlarının paylaşılması; eğer varsa revizyon ihtiyaçlarının tartışılması; programın bir bütün olarak hep birlikte değerlendirilmesi. 

Program sonunda, katılımcıların hazırladığı araştırma metinlerinin yayımlanabilecek düzeye gelmiş bir makale formatında olması ve tamamlanan çalışmaların Mayıs 2021’de TİHV’in İzmir’de düzenleyeceği ulusal sempozyumda katılımcılar tarafından tebliğ olarak sunulması öngörülüyor.

Başvuru Koşulları

Çağrı insan haklarıyla doğrudan ilgili araştırma önerilerine yöneliktir ve tüm akademik alanlardan başvurulara açıktır. Programın dili Türkçedir.

Programa Türkiye’de yaşayan yüksek lisans/doktora öğrencileri ve doktorasını son iki yıl içinde tamamlamış olan akademisyenler başvurabilir.

Barış İçin Akademisyenler bildirisininin imzacılarından olması nedeniyle bulunduğu üniversitede baskı gören, lisansüstü öğrenciliği sona eren/erdirilen, danışmansız kalan veya akademik çalışmalarını sürdürmesi çeşitli biçimlerde zorlaştırılan/kısıtlanan araştırmacıların programa başvurmaları özellikle teşvik edilmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin niyet mektuplarında bunu belirtmelerini rica ediyoruz.  

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2020 (saat 23.30)  

Başvurmak isteyenlerin tihvakademi@tihv.org.tr adresine aşağıdaki belgeleri göndermeleri gerekmektedir. Lütfen e-postanın konu satırına “Araştırma ve Danışmanlık Programı Başvurusu” yazınız.

1.      Araştırma önerisi (1200-1500 kelime). Araştırma önerileri yeni hazırlanmış öneriler olabileceği gibi, halihazırda üzerinde çalışılmakta olan ve mevcut koşullar nedeniyle tamamlan(a)mamış çalışmalara ilişkin öneriler de olabilir.

2.      Niyet mektubu (300 kelime). 

3.      Özgeçmiş.

Başvurular TİHV Akademi üyeleri tarafından değerlendirilecek ve başvuru sonuçları 30 Mart 2020 tarihinde duyurulacaktır.Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), işkence ve diğer kötü muamele gibi ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilerin tedavi ve rehabilitasyonu için 1990’da kurulmuştur. TİHV, işkence görenlere ve yakınlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan, işkencenin etkin bir biçimde belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten, kâr amacı gütmeyen bir insan hakları örgütüdür.