Sivil Toplum için Destek Vakfı Ekip Arkadaşı Arıyor

Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için bağışçıların öncelikleriyle sivil toplumun ihtiyaçlarını buluşturmak amacıyla çalışmalar yürüten Sivil Toplum için Destek Vakfı, hibe programları ile ilgili tüm süreçlerin planlanmasında ve yürütülmesinde görev alacak, İstanbul’da ikamet eden bir Hibe Programları Uzmanı arıyor.

Görev Tanımı:

Vakfın:
– Sivil toplum kuruluşlarının yararlandığı hibelerin kurum bazında izlenmesi amacıyla yeni izleme araçlarının oluşturulması,
– Bu araçlar kapsamında hibelerin sahada görüşmeler ve ziyaretlerle izlenmesi ve raporlanması,
– STK’ların hibe raporlarının takibi ve değerlendirilmesi,
– Vakıf bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu, Kurumsal Destek Fonu, Çocuk Fonu ve Kültür ve Sanat Fonu gibi açık çağrılı hibe fonlarına gelen başvuruların Vakıf kurulları ve bağışçıları tarafından değerlendirilmesi için hazırlık süreçlerinin uygulanması,
– Hibe alan kuruluşların kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgili destek programlarının oluşturulması, uygulanması ve dış uzmanlarla koordine edilmesi,
– Hibe sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi,
– Vakfın hibe programlarıyla ilgili stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması ve belirlenen faaliyetlerin uygulanması,
– Hibelerle ilgili veri ve bilgilerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
– STK veri tabanlarının yenilenmesine destek vermesi ve güncellenmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
– Bağışçı geliştirme çalışmalarına yönelik faaliyetler için mevcut hibe programları çerçevesinde toparlanan verilerin analiz edilmesi ve raporlanması,
– Bağışçılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanan raporlara içerik katkısı sağlanması,
– Tanıtım malzemelerinin (broşür, faaliyet raporu, tanıtım filmleri vb.) hazırlanmasına katkı
sağlanması,
– Düzenlediği etkinliklerin organizasyonunda ve yönetilmesine katkı sağlanması.

Adaylarda Aranan Özellikler:

– Üniversiteden en az lisans derecesiyle mezun olmak,
– Sivil toplum alanında en az dört senelik çalışma deneyimine sahip olmak (kapasite gelişim
alanı ve/ya da hibe yönetimi alanlarında çalışmış olmak tercih sebebidir),
– Türkçe ve İngilizce kendini sözlü ve yazılı olarak güçlü şekilde ifade edebilmek,
– Ofis ve benzer teknoloji temelli programları kullanabilmek
– Diğer teknoloji odaklı programları (veri tabanı, e-bülten, vb.) kullanmayı öğrenmeye açık olmak
– İzleme ve değerlendirme süreçlerinin yönetimleri konusunda deneyim sahibi olmak,

– Sivil örgütlenmelerle ilişki yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı iyi yönetebilmek,
– İnsan ilişkilerini etkili şekilde yönetebilmek,
– Seyahat engeli bulunmaması.

İlgilenen adayların özgeçmişleri ile bu pozisyona neden başvurduklarını anlatan motivasyon mektuplarını (bir sayfayı geçmeyecek şekilde) e-postanın konusunda “Hibe Programları Uzmanı”başlığını kullanarak 23 Mart 2020 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Haklara Destek Hibe Programı için Rehber Aranıyor

Hafıza Merkezi (HM) ve Heinrich Böll Stiftung (HBS) tarafından yürütülen Haklara Destek kurumsal hibe programından faydalanacak Sivil Toplum Örgütlerine (STÖ) kapasite geliştirme desteği için rehberler aranıyor.

Görev tanımı

Rehberler, STÖ’leri ziyaretlerle ve birebir çalışarak ihtiyaçlarını tespit ederek kapasite geliştirme alanında katkı sunacak, diğer kaynak ihtiyacını belirleyecek ve eğitim planlamasına girdi sağlayacak. Ayrıca kolaylaştırıcı olarak, STÖ’lere ihtiyaç duydukları her konuda teknik destek sunacak, hazırlanan gelişim planına göre ilerlemelerini takip edecek ve gerekli raporları hazırlayacak.

Rehberlik hizmet sözleşmesinin süresi 01.06.2020-31.05.2021 tarihleri arasında 12 ay, pozisyon yarı zamanlıdır.

Aranan nitelikler

  1. Tercihen sivil toplum çalışmalarını destekleyen bir disiplinde en az lisans derecesi,
  2. Sivil toplum alanında (tercihen hak savunuculuğu temelli) araştırmacı, danışman, aktivist, gönüllü, çalışan, yönetici vb rollerde en az 5 yıl deneyim,
  3. STÖ’lerin kurumsal, finansal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin gelişiminin desteklenmesi için gerekli niteliklere sahip olma,
  4. Kurumsal kapasite gelişim alanlarından en az birinde yetkin olma,
  5. Analitik yaklaşıma ve ihtiyaç analizi, gelişim, değerlendirme gibi konularda rapor yazma becerisine sahip olma,
  6. Seyahat engelinin olmaması.

İlana başvurmak isteyenler 05.04.2020 Pazar günü saat 18:00’a kadar [email protected] e-posta adresine, konu bölümüne “Rehber” yazarak, ekinde güncel özgeçmiş ve motivasyon mektubunu (geçmiş deneyimini, niteliklerini ve yetkinlik alanlarını açıklayan) göndererek başvurabilirler.

HM ile imzalanacak belirli süreli hizmet sözleşmesi ile çalışması için adayların serbest meslek makbuzu/fatura ibraz etmeleri beklenir. Ancak bu koşulu gerçekleştiremeyen adaylarla belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir.