Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), engelli hakları alanında yürütmekte olduğu bir projede çalışmak üzere araştırma uzmanı arıyor.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), engelli hakları alanında yürütmekte olduğu bir projede çalışmak üzere araştırma uzmanı arıyor.

 • İnsan hakları ve uluslararası sözleşmeler, tercihen engelli hakları konusunda bilgi sahibi,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Asgari lisans seviyesinde,
 • Tercihen lisansüstü eğitime sahip
 • Tercihen sivil toplum çalışmalarında deneyim sahibi,
 • Akademik metin yazma beceri ve deneyimine sahi
 • Esnek çalışma modeline uyum sağlayan uzman arıyor.

İşin Nitelikleri

Savunuculuk faaliyetleri kapsamında:

 • Düşük yoğunlukta web sitesi içeriği hazırlama ve sosyal medya hesapları yönetimini yürütebilmesi,
 • Şehirlerarası ya da uluslararası toplantılara katılım sağlanması,
 • Düşük yoğunlukta uluslararası yazışmaların yapılması,
 • İzleme, belgeleme ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmesi
 • Ev sahibi olarak düzenlenecek toplantıların organizasyonuna destek olunmas
 • Derneğin İç raporlama ve diğer idari işlerine destek olması vb. işler.

İlanla ilgilenen kişiler 30 Mart 2020 tarihine kadar [email protected] adresine CV’lerini iletebilirler.

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı / Hibe Programları Uzmanı İlanı

HİBE PROGRAMLARI UZMANI İLANI

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV), Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı

sağlamak için bağışçıların öncelikleriyle sivil toplumun ihtiyaçlarını buluşturmak amacıyla 2015’te

kuruldu.

Vakıf olarak, Türkiye’nin sosyal sorunlarının ..zümü için bağışçılığın geliştirilmesi gerektiğine

inanıyor, sivil toplumun yenilikçi ve sürdürülebilir ..zümler üretmesine katkı sağlamak amacıyla

hibe programları yürütüyoruz.

2016 – Mart 2020 arasında 90’i aşkın sivil toplum kuruluşuna (STK) yaklaşık 4 milyon TL’lik hibe

sağlayarak sivil toplumun gelişimine katkıda bulunduk. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi

almak için http://siviltoplumdestek.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

STDV, vakfın sağladığı hibelerle ilgili tüm süre.lerin yürütülmesinde görev alacak ve İstanbul’da

ikamet edecek bir Hibe Programları Uzmanı arıyor. Ekibimize katılacak kişinin görev tanımı ve

adaylarda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:

Görev Tanımı:

Vakfın:

 Sivil toplum kuruluşlarının yararlandığı hibelerin kurum bazında izlenmesi amacıyla yeni

izleme araçlarının oluşturulması,

 Bu araçlar kapsamında hibelerin sahada g.rüşmeler ve ziyaretlerle izlenmesi ve

raporlanması,

 STK’ların hibe raporlarının takibi ve değerlendirilmesi,

 Vakıf bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu, Kurumsal Destek Fonu, Çocuk Fonu

ve Kültür ve Sanat Fonu gibi açık çağrılı hibe fonlarına gelen başvuruların Vakıf kurulları ve

bağışçıları tarafından değerlendirilmesi için hazırlık süre.lerinin uygulanması,

 Hibe alan kuruluşların kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgili destek

programlarının oluşturulması, uygulanması ve dış uzmanlarla koordine edilmesi,

 Hibe sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi,

 Vakfın hibe programlarıyla ilgili stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması ve

belirlenen faaliyetlerin uygulanması,

 Hibelerle ilgili veri ve bilgilerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ve düzenli olarak

güncellenmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,

 STK veri tabanlarının yenilenmesine destek vermesi ve güncellenmesi için gerekli

çalışmaların yapılması,

 Bağışçı geliştirme çalışmalarına yönelik faaliyetler için mevcut hibe programları

çerçevesinde toparlanan verilerin analiz edilmesi ve raporlanması,

 Bağışçılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanan raporlara içerik katkısı sağlanması,

 Tanıtım malzemelerinin (broşür, faaliyet raporu, tanıtım filmleri vb.) hazırlanmasına katkı

sağlanması,

 Düzenlediği etkinliklerin organizasyonunda ve yönetilmesine katkı sağlanması.

Adaylarda Aranan Özellikler:

 Üniversiteden en az lisans derecesiyle mezun olmak,

 Sivil toplum alanında en az dört senelik çalışma deneyimine sahip olmak (kapasite gelişim

alanı ve/ya da hibe yönetimi alanlarında çalışmış olmak tercih sebebidir),

 Türk.e ve İngilizce kendini s.zlü ve yazılı olarak gü.lü şekilde ifade edebilmek,

 Ofis ve benzer teknoloji temelli programları kullanabilmek

 Diğer teknoloji odaklı programları (veri tabanı, e-bülten, vb.) kullanmayı öğrenmeye açık

olmak

 İzleme ve değerlendirme süre.lerinin yönetimleri konusunda deneyim sahibi olmak,

 Sivil .rgütlenmelerle ilişki yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı iyi yönetebilmek,

 İnsan ilişkilerini etkili şekilde yönetebilmek,

 Seyahat engeli bulunmaması.

İlgilenen adayların özgeçmişleri ile bu pozisyona neden başvurduklarını anlatan motivasyon

mektuplarını (bir sayfayı geçmeyecek şekilde) e-postanın konusunda “Hibe Programları

Uzmanı”başlığını kullanarak 23 Mart 2020 tarihine kadar [email protected]

adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen

başvuru sahipleri ile iletişime geçilecektir.