Mayıs ayında Leipzig’de risk altında olan doktora öğrencileri için yapılacak
network ve mentörlük atölyesinin ilanı ektedir.