Mülteci Hakları Merkezi, İzmir’de tam zamanlı program yöneticisi arıyor.

Son başvuru: 26 Ağustos 2020
Çalışma sahası: İzmir

İş tanımı:

 • Saha Ofisi faaliyetlerinin kurum politikaları, hizmet standartları, ilgili yasal mevzuat ve proje yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine nezaret etmek;
 • Saha Ofisi faaliyetlerine dair Merkez Ofis’teki ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması amacıyla telefon ve email yoluyla, günlük, haftalık ve aylık izlekte çeşitli temaslarda bulunmak;
 • İzmir ve çevre illerdeki diğer kurumlarla vaka yönlendirmeleri veya program düzeyinde işbirliği süreçlerini geliştirmek ve nezaret etmek;
 • Saha Ofisi avukatlarınca gerçekleştirilen geri gönderme merkezi ziyaret planlamaları, ziyaret sonrası geri bildirim ve iş takiplerine nezaret etmek;
 • Saha Ofisi hizmet sunumlarına dair danışan veritabanı ve diğer kayıtların iç protokoller ve yasal mevzuata uygun bir şekilde tutulmasına nezaret etmek;
 • İzmir ve çevre illerde göç ve sığınma alanında faaliyet yürüten kamu kurumları, ilgili uluslararası kuruluşlar, barolar ve diğer sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunmak;
 • İzmir düzeyinde devam eden çeşitli paydaşlar-arası bilgi paylaşımı ve koordinasyon süreçlerine ve toplantılarına kurum adına katılım sağlamak;
 • Merkez Ofis’in ilgili birimleriyle eşgüdüm içinde, çeşitli satın almalar, hizmet alımları ve diğer harcama ve ödemelerin gerçekleştirilmesi, ilgili mali kayıtların tutulması;
 • Saha Ofisi personeli tarafından gerçekleştirilen harcamaların ilgili usul ve onay kuralları ile proje ödeneklerine uygunluğunun denetlenmesi;
 • Saha Ofisi faaliyetleri ile Ege Bölgesi saha gelişmelerine dair kurum içi bilgilendirme, proje faaliyet ve mali raporlama süreçlerine katkı vermek;
 • Kurum üst yönetiminden yapılacak görevlendirmeler çerçevesinde, gerektiğinde MHM ve diğer kurumlarca İzmir dışı illerde düzenlenen çeşitli paydaş toplantılarına, eğitim, çalıştay ve konferanslara katılım sağlamak, gerektiğinde kurum adına sunumlar gerçekleştirmek;
 • Kurum üst yönetimi ve Merkez Ofis’teki diğer ilgili birimlerle eşgüdüm içinde Saha Ofisi personelinin bazı özlük işlerini takip etmek;
 • Kurum üst yönetiminin belirleyeceği diğer işleri yapmak.

Aranan özellikler:

 • T.C. vatandaşı olmak;
 • Üniversite mezunu olmak;
 • İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;
 • En az 5 yıllık çalışma tecrübesi;
 • Kurumsal çalışma usulleri, kolektif iş süreçleri ve verili yetki ve sorumluluk tanımı içinde uyumlu ve etkin çalışabilmek için gereken kişisel özellikler;
 • İş ve personel idaresinin gerektirdiği profesyonel yetkinlikler ve kişisel özellikler;
 • Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;
 • Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum içi düzenlemeler gerekse yasal mevzuatın getirdiği yükümlülüklere eksiksiz uymak;
 • Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı;
 • Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

Ek özellikler:

 • En az 2 yıl yönetici sorumluluğunda çalışma tecrübesi;
 • Sivil toplum örgütlerinde proje-usulü çalışma tecrübesi;
 • Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;
 • Türkiye’de göç ve sığınma alanındaki uygulamalarına dayanak sağlayan ulusal mevzuat, ilgili idari prosedürler, idare ve yargı makamları konusunda bilgi sahibi olmak;
 • Türkiye’de göç ve sığınma alanında faaliyet yürüten çeşitli kurumsal paydaşlar hakkında genel bilgi sahibi olmak;
 • Sürücü ehliyetine sahip olmak.

Başvuru için tıklayın.