Hrant Dink Vakfı İletişim Koordinatörü Arıyor

Hrant Dink Vakfı, iletişim koordinatörü olarak görev alacak, vakfın toplumsal diyaloğu ve bir arada yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan iletişim diline destek verecek, yeni iletişim araçlarının etkili bir şekilde kullanımı ve uygulamasını gerçekleştirebilecek, iç eğitimlerini koordine edecek bir ekip arkadaşı arıyor.

İş tanımı

 • Kurumsal iletişim stratejisi geliştirme sürecini yürütmek ve kurumsal iletişim strateji belgesini geliştirmek
 • Periyodik olarak iletişim raporları oluşturmak ve rapor sonuçlarını analiz ederek kurumsal iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmak
 • Geliştirilen iletişim stratejisinin uygulanmasının takibini yapmak
 • Kurumsal iletişim alanında yenilikçi yöntemleri takip etmek
 • İletişim odaklı düşünme ve uygulama iç eğitim süreçlerini oluşturmak, uygulamak
 • Kurumsal iletişimle ilgili iç eğitim materyalleri üretmek, eğitimlerin düzenlenmesini koordine etmek
 • CRM sisteminin işlevsel bir şekilde kullanılmasını sağlamak
 • E-bülten, sosyal medya ve websitesi gibi iletişim araçlarındaki paylaşımları koordine etmek
 • Duyuru ve tanıtım materyallerinin hazırlanma sürecini koordine etmek ve takibini yapmak
 • Projeler çerçevesinde üretilecek multimedya ürünleri geliştirme ve yaygınlaştırma sürecini takip etmek
 • İletişim alanında, dijital iletişim araçları ile ilgili trendleri ve yenilikçi yöntemleri takip etmek

Aranan Özellikler

 • Lisans/Yüksek lisans derecesi olan
 • İletişim alanında deneyimi olan
 • CRM sistemine hâkim olan ve işlevsel bir şekilde kullanabilen
 • Ekip çalışması konusunda deneyimli, koordinasyon ve takip yeteneği güçlü, eğitim ve sunum becerilerine sahip olan
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanan (Powerpoint, Word, Excel)
 • Sosyal paylaşım platformlarını yönetebilecek
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen
 • Tam zamanlı çalışmaya uygun bir ekip arkadaşı arıyoruz.

Adaylar, aşağıdaki formu doldurduktan sonra niyet mektupları ile en az iki referans kişisi içeren özgeçmişlerini  27 Temmuz Pazartesi saat 18.00’a kadar[email protected] adresine göndererek başvurabilir.

Hrant Dink Vakfı Araştırma Koordinatörü Arıyor

Hrant Dink Vakfı, Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele edip çoğulculuğu teşvik ederek, insan hakları ve farklılıklara saygılı dil ve söylemi desteklemeyi amaçladığı projesinde görev alacak araştırma koordinatörü arıyor.

Proje bu amaçla, ayrımcılıkla mücadele eden STK’ların kapasitesini artırmayı, uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla ilişkileri güçlendirmeyi ve sivil toplumda deneyim paylaşımını hedefleniyor. Proje kapsamında, STK’ların kapasitesini geliştirmek için burs, eğitim ve hibe programları yürütülüyor; ayrımcılıkla mücadelede ilham verici ulusal ve uluslararası düzeyde panel ve atölyeler yapılıyor; dünyada ayrımcılıkla mücadele için geliştirilmiş materyallerin Türkiye’ye adapte edilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanıyor.

İş tanımı

 • Sivil toplumu güçlendirecek yenilikçi yaklaşımlara ve yöntemlere dair araştırma yapmak,
 • Türkiye’den ve yurtdışından sivil toplumu güçlendirecek referans materyallerin araştırılması, toplanmasını sağlamak, adaptasyon sürecini yürütmek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde panellere ve atölye çalışmalarına katkı sunacak ilgili uzmanların ve kuruluşların belirlenmesine ve iletişim kurulmasına katkı sağlamak,
 • Proje süresince yapılacak birebir görüşmeler ve toplantılar için ulusal ve uluslararası sivil toplum sektörlerinde ilgili kurum ve kişilerin belirlenmesine katkı sunmak,
 • Proje materyallerine dair geri bildirimlerin alınmasını sağlamak ve alınan geri bildirimleri raporlamak,
 • Proje boyunca proje verilerinin, çıktılarının ve duyurularının takibini yapmak ve web sitesine hazır hale getirmek

Aranan özellikler

 • Türkiye’de ve dünyadaki sivil toplum çalışmalarını yakından takip eden,
 • Ayrımcılık, ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları alanlarında bilgi sahibi olan (tercihen daha önce bu alanda çalışma yapmış),
 • Lisans/Yüksek lisans derecesi olan (tercihen Sosyal Bilimler bölümlerinden mezun),
 • Hak temelli sivil toplum kuruluşlarında en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip veya proje koordinasyon tecrübesi olan,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Araştırma ve literatür taramada tecrübe sahibi, konferans, toplantı ve atölye organizasyonu tecrübesine sahip,
 • Tam zamanlı çalışmaya uygun, ekip çalışması konusunda deneyimli, organizasyon ve takip yeteneği güçlü bir ekip arkadaşı arıyoruz.

Adaylar, web sitesindeki formu doldurduktan sonra niyet mektupları ile en az iki referans içeren özgeçmişlerini 27 Temmuz Pazartesi saat 18.00’a kadar[email protected] adresine göndererek başvurabilir.