Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için bağışçıların öncelikleriyle sivil toplumun ihtiyaçlarını buluşturmak amacıyla çalışmalar yürüten Sivil Toplum için Destek Vakfı, hibe programları ile ilgili tüm süreçlerin planlanmasında ve yürütülmesinde görev alacak, İstanbul’da ikamet eden bir Hibe Programları Uzmanı arıyor.

Görev Tanımı:

Vakfın:
– Sivil toplum kuruluşlarının yararlandığı hibelerin kurum bazında izlenmesi amacıyla yeni izleme araçlarının oluşturulması,
– Bu araçlar kapsamında hibelerin sahada görüşmeler ve ziyaretlerle izlenmesi ve raporlanması,
– STK’ların hibe raporlarının takibi ve değerlendirilmesi,
– Vakıf bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu, Kurumsal Destek Fonu, Çocuk Fonu ve Kültür ve Sanat Fonu gibi açık çağrılı hibe fonlarına gelen başvuruların Vakıf kurulları ve bağışçıları tarafından değerlendirilmesi için hazırlık süreçlerinin uygulanması,
– Hibe alan kuruluşların kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgili destek programlarının oluşturulması, uygulanması ve dış uzmanlarla koordine edilmesi,
– Hibe sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi,
– Vakfın hibe programlarıyla ilgili stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması ve belirlenen faaliyetlerin uygulanması,
– Hibelerle ilgili veri ve bilgilerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
– STK veri tabanlarının yenilenmesine destek vermesi ve güncellenmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
– Bağışçı geliştirme çalışmalarına yönelik faaliyetler için mevcut hibe programları çerçevesinde toparlanan verilerin analiz edilmesi ve raporlanması,
– Bağışçılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanan raporlara içerik katkısı sağlanması,
– Tanıtım malzemelerinin (broşür, faaliyet raporu, tanıtım filmleri vb.) hazırlanmasına katkı
sağlanması,
– Düzenlediği etkinliklerin organizasyonunda ve yönetilmesine katkı sağlanması.

Adaylarda Aranan Özellikler:

– Üniversiteden en az lisans derecesiyle mezun olmak,
– Sivil toplum alanında en az dört senelik çalışma deneyimine sahip olmak (kapasite gelişim
alanı ve/ya da hibe yönetimi alanlarında çalışmış olmak tercih sebebidir),
– Türkçe ve İngilizce kendini sözlü ve yazılı olarak güçlü şekilde ifade edebilmek,
– Ofis ve benzer teknoloji temelli programları kullanabilmek
– Diğer teknoloji odaklı programları (veri tabanı, e-bülten, vb.) kullanmayı öğrenmeye açık olmak
– İzleme ve değerlendirme süreçlerinin yönetimleri konusunda deneyim sahibi olmak,

– Sivil örgütlenmelerle ilişki yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı iyi yönetebilmek,
– İnsan ilişkilerini etkili şekilde yönetebilmek,
– Seyahat engeli bulunmaması.

İlgilenen adayların özgeçmişleri ile bu pozisyona neden başvurduklarını anlatan motivasyon mektuplarını (bir sayfayı geçmeyecek şekilde) e-postanın konusunda “Hibe Programları Uzmanı”başlığını kullanarak 23 Mart 2020 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.