Bu yıl #MADaraştırma çerçevesinde, mekânda adalet gündemiyle kesişmesi kaydıyla, Halk Sağlığı, Afet, Güvenlik, Bilim ve Teknoloji, Doğa temalarına odaklanan, salgının yarattığı belirsizlik ve dönüşüm potansiyelini anlamamıza yardımcı olacak araştırma ve üretimlere destek sağlanacaktır.

Mekanda Adalet Derneği (MAD) olarak bu yıl üçüncüsünü yürüteceğimiz #MADaraştırma destek programını sunmaktan mutluluk duyuyoruz!

Mekân çalışmalarını ve toplumsal adalet gündemini birleştiren araştırma ve üretimlere destek veren #MADaraştırma programını salgın gündeminin üzerinden durmak için gözden geçirdik.

Bu bağlamda, bu yıl #MADaraştırma çerçevesinde, geniş bir şekilde tanımladığımız mekânsal adalet araştırma gündemiyle kesişmesi kaydıyla, Halk SağlığıAfet, Güvenlik, Bilim ve Teknoloji, Doğa temalarına odaklanan, salgının yarattığı belirsizlik ve dönüşüm potansiyelini anlamamıza yardımcı olacak araştırma ve üretimlere destek sağlanacaktır.

Araştırma desteği, son aşamasına gelinmiş bir araştırmanın sonuçlandırılması, kapsamlı bir araştırmanın sınırları belirli bir bölümü, yahut henüz başlanmamış ancak bir kaç ay içinde bitirilebilecek dar kapsamlı bir araştırma için kullanılabilir. COVID-19 salgını sebebiyle saha çalışması yapmanın güçleştiğinin farkındayız. Dolayısıyla destek programı çerçevesinde bu yıl, halihazırda verisi toplanmış çalışmalara, farklı literatürleri bir araya getirme iddiasında olan ufuk açıcı analizlere, salgın ile mücadele adına sahada olan araştırmacılara ve bilhassa mevcut şartları yaratıcı araştırma yöntemleri ile aşan nitelikli tekliflere öncelik verilecektir.

Desteğin kapsamı: Program, iki taksitle verilecek ve araştırmacının kendi insiyatifinde kullanacağı en az 8.000 TL’lik maddi desteği, (koşullar düzeldiği takdirde) MAD Karaköy Ofisi ve kütüphanesini kullanma imkanını ve araştırma sonunda ortaya çıkacak ürünün görselleştirilmesi sürecindeki fikri ve teknik desteği kapsar.

Araştırma Çıktıları: Bu araştırma desteği ile hazırlanacak (makale, nitelikli değerlendirme, araştırmacı gazetecilik dosyası, politika metni, video-belgesel, harita gibi farklı formatlardaki) çıktıların, derneğimizin kamuya açık etkinlik programı #MADakademi buluşmaları bünyesinde sunumları gerçekleştirilir. Araştırma çıktıları yine Ocak 2021 içinde basılması öngörülen #MADjournal’da yayımlanır. Dolayısıyla destek verilen araştırmaların aşağıda belirtilen takvime bağlı kalarak, #MADakademi buluşmaları ve #MADjournal mecralarında sunulabilecek şekilde bitirilmesi şart koşulur.

Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme: Burs programında yer almak isteyen araştırmacıların araştırma tekliflerini aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak son başvuru tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Başvurular akademisyen ağırlıklı bir seçici kurul tarafından bu çağrı metninde çerçevesi çizilen kıstaslar ışığında değerlendirilecektir; sonuçlar Mayıs 2020 içinde açıklanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2 Mayıs 2020

Destek Takvimi:

Mayıs 2020 — Destek alan araştırmacıların ilanı

Mayıs 2020 — Tanışma ve ön değerlendirme toplantısı

Ağustos 2020 — Ara değerlendirme toplantısı

Ekim 2020 — Araştırmaların #MADakademi buluşmaları sunumu

Kasım 2020 — Araştırmaların son ürünlerinin teslimi

Ocak 2021 — Araştırma sonuçlarının #MADjournal’da yayımlanması

Başvuru koşulları ve detaylı bilgiler için: bit.ly/madarastirma2020

Son başvuru tarihi: 2 Mayıs 2020.

Destek programı hakkındaki sorularınız için bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.