ÜniKuir Derneği Medya ve İletişim Sorumlusu ile Avukat ekip arkadaşı arıyor. Son başvuru tarihi 9 Nisan 2021. 

Medya ve İletişim Sorumlusu Görev ve Sorumluluklar
 • ÜniKuir Derneği’nin haber ve etkinlik sitesi olan www.unikuir.org sitesinin yönetiminden sorumlu olacak.
 • İlgili site için haber ve etkinlik içeriklerinin oluşturulması, dışarıdan gelen içeriklerin editörlüğü görevlerini yürütecek.
 • ÜniKuir Derneği’nin sosyal medya platformlarını yürütmekle sorumlu olacak.
 • ÜniKuir Derneği’nin iletişim ve medya stratejisi politikalarının geliştirilmesinden sorumlu olacak.
 • Medya ve iletişim kapsamında ilgili gruplara atölyeler vermekle sorumlu olacak.
Aranan Özellikler
 • Yazılı ve sözlü kurumsal iletişim bilgisine sahip olmak.
 • Sosyal medya platformlarını etkin biçimde kullanma becerisine sahip olmak.
 • LGBTİ+ aktivizmine dair temel kavramları biliyor olmak.
 • Tercihen LGBTİ+ alanında veya sivil toplum alanında gönüllü veya çalışma deneyimine sahip olmak.
 • İnternet sitesindeki içerikler, sosyal medya paylaşımları, bunların erişimleri gibi konularda rapor hazırlayabilecek derecede raporlama konusunda bilgiye sahip olmak.
 • Tercihen iletişim, gazetecilik vb. alanlarda bölümden mezun olmak.
 • Tercihen gazetecilik deneyimine sahip olmak.
 • Dijital platformlarda reklam verme bilgisine sahip olmak.
 • Tercihen İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak.
 • MS Office programlarını etkin biçimde kullanabilmek.
 • Temel düzeyde tasarım bilgisine sahip olmak.
 • Toplam çalışma süresini aşmamak kaydıyla esnek çalışma saatlerine uygun olmak.
 • Ankara’da ikamet ediyor olmak.
 • Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde iyi olmak.
İş ve Proje Süresi 

Çalışan 15 Nisan itibariyle başlayacak olup proje süresi olan (15 ay) boyunca tam zamanlı olarak çalışmaya devam edecektir, yeterli kaynak geliştirme imkanının sağlanması durumunda sonrasında çalışmaya devam edebilecek.

Başvuru

Başvurunuza neden bir LGBTİ+ derneğinde çalışmak istediğiniz ve LGBTİ+ alanında çalışan bir derneğin iletişim ve medya stratejilerine dair fikirlerinizi içeren en fazla bir sayfa uzunluğunda motivasyon metnini CV’niz ile 9 Nisan 2021 12:00 saatine kadar e-mail başlığı olarak “Medya ve İletişim Sorumlusu Başvurusu” başlığıyla [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Avukat 

Konum: Ankara

ÜniKuir Derneği, 15 ay süreyle sözleşmeli olarak (dernek çalışanı olarak istihdam edilmeyerek) çalışmak üzere avukat (hukuki danışman) arıyor. Başvurular için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

Görev ve Sorumluluklar

Avukat/hukuki danışman, derneğin diğer birimleriyle koordinasyon içerisinde, gerekli hallerde ofiste bulunmak suretiyle, ancak çoğunlukla dışarıdan hizmet verecek şekilde çalışacak.

 • Her türlü ayrımcılıktan uzak, insan haklarına saygılı, mesleki ve etik ilkelere bağlı, kültürler arası çeşitlilikleri kapsayıcı bir biçimde hizmet sunmak,
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli insan haklarına, ayrımcılığa veya şiddete ilişkin hukuki başvurulara yüz yüze, telefonla ya da mail aracılığıyla danışmanlık sağlamak, aynı kapsamda Türkiye’deki LGBTİ+ öğrencilere, üniversitelerdeki kulüplere, topluluklara ya da inisiyatiflere danışmanlık sağlamak,
 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) dernek dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, cezaevleri vb.) vakaya uygun hukuki destek vermek,
 • Derneğin tarafı olduğu davaları açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak; derneğin hukuki iş ve işlemlerini takip etmek,
 • Derneğin çalışma alanına giren ve yönetim kurulunun belirlediği davaları gözlemlemek veya takip etmek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,
 • Çalışma alanının gerektirdiği ölçüde, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile kurulan iletişimde yer almak,
 • Gerekli durumlarda hukuki danışmanlık faaliyeti çerçevesinde derneğin diğer birimlerinde çalışan uzmanlara destek vermek,
 • LGBTİ+ haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmeler, gerçekleşebilecek değişiklikler ve yeni düzenlemelerle ilgili dernek ekibini bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak, farkındalık etkinlikleri düzenlemek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını hazırlamak,
 • Yönetim kurulunun vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.
Aranan Özellikler
 • Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatnameye sahip bir avukat olmak,
 • Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); LGBTİ+ hakları, insan hakları hukuku, idare hukuku, eğitim mevzuatı ve benzeri konulara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek,
 • Hukuki başvuru alma, değerlendirme, yönlendirme ve takip etme konusunda deneyimli olmak,
 • Hak ihlallerine ilişkin alınan başvurularda, başvuru sahibi ile mülakat yapma tekniklerine hakim olmak,
 • Ankara’da ikamet ediyor ya da edebilecek olmak,
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Daha önce LGBTİ+ hakları alanındaki veya diğer hak temelli sivil toplum örgütlerinde görev almış olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce toplumsal cinsiyet temelli şiddet başvurularında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
Başvuru

Başvurularınızı “Avukat İş Başvurusu” e-mail başlığıyla yazarak, öz geçmiş ve hukuk alanında LGBTİ+ hak savunuculuğu kapsamında neler yapılabileceğine dair düşüncelerinizi içeren en fazla bir sayfa Türkçe motivasyon mektuplarını “[email protected]” adresine gönderebilirsiniz.