Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
BIRARADA Akademik Platform, sizlerin bu ortamda paylaşmış olduğunuz bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir, bu bilgiler akademik  amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmadan önce onayınız alınır.
Platformda paylaştığınız tüm bilgiler BIRARADA Derneği tarafından erişilebilir ve bu bilgiler  platformun kullanımının verimliliğini ölçmek için istatiksel bilgi oluşturmakta kullanilabilir.
BIRARADA, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun  hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir.
Değişen Gizlilik Politikası platformda ilan edilecektir.
İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra  Akademik Platformun uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır.
Değişiklik yapılan Gizlilik Politikası hükümleri platformda  yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.