İş İlanı

Ünikuir Derneği Medya ve İletişim Sorumlusu ile Avukat Arıyor

ÜniKuir Derneği Medya ve İletişim Sorumlusu ile Avukat ekip arkadaşı arıyor. Son başvuru tarihi 9 Nisan 2021. 

Medya ve İletişim Sorumlusu Görev ve Sorumluluklar
 • ÜniKuir Derneği’nin haber ve etkinlik sitesi olan www.unikuir.org sitesinin yönetiminden sorumlu olacak.
 • İlgili site için haber ve etkinlik içeriklerinin oluşturulması, dışarıdan gelen içeriklerin editörlüğü görevlerini yürütecek.
 • ÜniKuir Derneği’nin sosyal medya platformlarını yürütmekle sorumlu olacak.
 • ÜniKuir Derneği’nin iletişim ve medya stratejisi politikalarının geliştirilmesinden sorumlu olacak.
 • Medya ve iletişim kapsamında ilgili gruplara atölyeler vermekle sorumlu olacak.
Aranan Özellikler
 • Yazılı ve sözlü kurumsal iletişim bilgisine sahip olmak.
 • Sosyal medya platformlarını etkin biçimde kullanma becerisine sahip olmak.
 • LGBTİ+ aktivizmine dair temel kavramları biliyor olmak.
 • Tercihen LGBTİ+ alanında veya sivil toplum alanında gönüllü veya çalışma deneyimine sahip olmak.
 • İnternet sitesindeki içerikler, sosyal medya paylaşımları, bunların erişimleri gibi konularda rapor hazırlayabilecek derecede raporlama konusunda bilgiye sahip olmak.
 • Tercihen iletişim, gazetecilik vb. alanlarda bölümden mezun olmak.
 • Tercihen gazetecilik deneyimine sahip olmak.
 • Dijital platformlarda reklam verme bilgisine sahip olmak.
 • Tercihen İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak.
 • MS Office programlarını etkin biçimde kullanabilmek.
 • Temel düzeyde tasarım bilgisine sahip olmak.
 • Toplam çalışma süresini aşmamak kaydıyla esnek çalışma saatlerine uygun olmak.
 • Ankara’da ikamet ediyor olmak.
 • Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde iyi olmak.
İş ve Proje Süresi 

Çalışan 15 Nisan itibariyle başlayacak olup proje süresi olan (15 ay) boyunca tam zamanlı olarak çalışmaya devam edecektir, yeterli kaynak geliştirme imkanının sağlanması durumunda sonrasında çalışmaya devam edebilecek.

Başvuru

Başvurunuza neden bir LGBTİ+ derneğinde çalışmak istediğiniz ve LGBTİ+ alanında çalışan bir derneğin iletişim ve medya stratejilerine dair fikirlerinizi içeren en fazla bir sayfa uzunluğunda motivasyon metnini CV’niz ile 9 Nisan 2021 12:00 saatine kadar e-mail başlığı olarak “Medya ve İletişim Sorumlusu Başvurusu” başlığıyla info@unikuir.org adresine gönderebilirsiniz.

Avukat 

Konum: Ankara

ÜniKuir Derneği, 15 ay süreyle sözleşmeli olarak (dernek çalışanı olarak istihdam edilmeyerek) çalışmak üzere avukat (hukuki danışman) arıyor. Başvurular için info@unikuir.org adresine mail atabilirsiniz.

Görev ve Sorumluluklar

Avukat/hukuki danışman, derneğin diğer birimleriyle koordinasyon içerisinde, gerekli hallerde ofiste bulunmak suretiyle, ancak çoğunlukla dışarıdan hizmet verecek şekilde çalışacak.

 • Her türlü ayrımcılıktan uzak, insan haklarına saygılı, mesleki ve etik ilkelere bağlı, kültürler arası çeşitlilikleri kapsayıcı bir biçimde hizmet sunmak,
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli insan haklarına, ayrımcılığa veya şiddete ilişkin hukuki başvurulara yüz yüze, telefonla ya da mail aracılığıyla danışmanlık sağlamak, aynı kapsamda Türkiye’deki LGBTİ+ öğrencilere, üniversitelerdeki kulüplere, topluluklara ya da inisiyatiflere danışmanlık sağlamak,
 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) dernek dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, cezaevleri vb.) vakaya uygun hukuki destek vermek,
 • Derneğin tarafı olduğu davaları açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak; derneğin hukuki iş ve işlemlerini takip etmek,
 • Derneğin çalışma alanına giren ve yönetim kurulunun belirlediği davaları gözlemlemek veya takip etmek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,
 • Çalışma alanının gerektirdiği ölçüde, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile kurulan iletişimde yer almak,
 • Gerekli durumlarda hukuki danışmanlık faaliyeti çerçevesinde derneğin diğer birimlerinde çalışan uzmanlara destek vermek,
 • LGBTİ+ haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmeler, gerçekleşebilecek değişiklikler ve yeni düzenlemelerle ilgili dernek ekibini bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak, farkındalık etkinlikleri düzenlemek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını hazırlamak,
 • Yönetim kurulunun vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.
Aranan Özellikler
 • Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatnameye sahip bir avukat olmak,
 • Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); LGBTİ+ hakları, insan hakları hukuku, idare hukuku, eğitim mevzuatı ve benzeri konulara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek,
 • Hukuki başvuru alma, değerlendirme, yönlendirme ve takip etme konusunda deneyimli olmak,
 • Hak ihlallerine ilişkin alınan başvurularda, başvuru sahibi ile mülakat yapma tekniklerine hakim olmak,
 • Ankara’da ikamet ediyor ya da edebilecek olmak,
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Daha önce LGBTİ+ hakları alanındaki veya diğer hak temelli sivil toplum örgütlerinde görev almış olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce toplumsal cinsiyet temelli şiddet başvurularında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
Başvuru

Başvurularınızı “Avukat İş Başvurusu” e-mail başlığıyla yazarak, öz geçmiş ve hukuk alanında LGBTİ+ hak savunuculuğu kapsamında neler yapılabileceğine dair düşüncelerinizi içeren en fazla bir sayfa Türkçe motivasyon mektuplarını “info@unikuir.org” adresine gönderebilirsiniz.

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği İletişim ve Yayınlar Sorumlusu Arıyor

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği İletişim ve Yayınlar Sorumlusu arıyor. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2021. 

Görevin Kapsamı

Derneğin feminist bilgi üretimi ve paylaşımı kapsamında yaptığı çalışmaları yürütmek, derneğin yayınları ve basınla ilişkileri ile ilgili tüm süreçlerde program ekiplerine destek vermek, derneğin web sitesi ve yayınlarına ilişkin süreçleri iletişim ekibi ile beraber yürütmek, sosyal medya hesaplarını yönetmek.

Görev ve Sorumluluklar
 • Derneğin feminist bilgi üretimi ve paylaşımı kapsamındaki çalışmaları ekiple birlikte yürütmek, yıllık bütçe ve faaliyet planlaması yapılırken iletişim ve yayınlarla ilgili bütçe ve faaliyet planını ilgili ekiplerle birlikte hazırlamak ve yıl içinde gerekebilecek revizyonlar konusunda program ekipleriyle birlikte çalışmak,
 • Derneğin programları (KİHEP, ulusal ve uluslararası savunuculuk, feminist bilgi üretimi ve paylaşımı) kapsamına giren içerik, teknik ve planlama öncelikli iletişim faaliyetlerinin ekiple birlikte planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Dernek faaliyetleriyle ilgili raporlama ve izleme & değerlendirme çalışmalarında iletişim ve yayınlarla ilgili yazılacak bölümlerde ilgili ekiplere destek vermek ve doğrudan iletişim faaliyetleri ile ilgili bölümleri iletişim ekibiyle birlikte hazırlamak,
 • Derneğin mevcut ve ileride hazırlanacak süreli ve tekil yayınlarının ve görsel-işitsel materyallerin hazırlık sürecinde ilgili ekibe destek vermek,
 • Dernek yayınlarının ve görsel-işitsel materyallerinin üretilmesi konusundaki teklif süreçleri ile tasarım, uygulama, baskı ve dağıtım süreçlerini yürütmek,
 • Tanıtım materyallerini ilgili ekiple birlikte planlamak, bunların tasarım, uygulama ve baskı süreçlerine destek olmak; dağıtımını ekiplerle birlikte gerçekleştirmek,
 • Derneğin medya ve basın ilişkilerini ve ilgili faaliyetleri ekiple işbirliği halinde yürütmek; basın listesini güncellemek; ana akım ve muhalif medyada yaygınlaştırılacak dernek faaliyetlerinin basın bültenlerinin hazırlık ve dağıtım süreçlerinde ilgili ekiple işbirliği halinde görev almak; basın yansımalarını takip etmek, arşivlemek ve sosyal medya hesaplarından paylaşmak,
 • Gerekli durumlarda medya takip hizmeti alma süreçlerini yürütmek; izlenen haberleri arşivlemek, gerekli haberleri ekiple paylaşmak; doğrudan dernekle ilgili haberleri takip etmek ve arşivlemek,
 • KİHEP veri tabanıyla ilgili uygulamaları yürütümünde KİHEP ekibine destek olmak; gerekli güncellemelere destek vermek,
 • Derneğin sosyal medya hesaplarını yönetmek ve buralarda paylaşılacak içeriği gerekiyorsa ilgili ekibin desteğiyle geliştirmek; sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarını izlemek ve raporlamak,
 • Derneğin yürüttüğü web sitelerindeki haberlerin yazımının ilgili ekiplerce yazılması ve paylaşılması süreçlerinin takibini yapmak; web sitesinin sabit içeriğindeki güncellemeleri ilgili ekiple birlikte yapmak; alan adı ve hosting süreçlerini takip etmek; web sitesinin ziyaretçi sayısını izlemek ve raporlamak,
 • Derneğin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin hazırlık ve duyurulma süreçlerinde ilgili ekibe destek vermek; gerekli durumlarda etkinliklerin kaydı için dışarıdan alınacak hizmetlerle ilgili teklif ve uygulama süreçlerinin koordinasyonunda görev almak; bu etkinliklerin web sitesi için haberleştirilmesi sürecinin koordinasyonuna destek vermek ve sosyal medyada paylaşmak; varsa basındaki yansımaları takip etmek ve arşivlemek; dernek temsilcilerinin katıldığı, başka kurumlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri sosyal medya hesaplarından ve gerekiyorsa web sitesinden duyurmak;
 • Gerekli durumlarda dernek adına etkinliklere katılmak ve dernek adına sunum yapmak,
 • Derneğin süreli yayını olan Mor Bülten’in hazırlık, yaygınlaştırma, basım vb. süreçlerinde görev almak,
 • Derneğin arşivleme çalışmaları ve materyal sayılarının takibi için gerekli çalışmaları yürütmek; ilgili danışmanlıkları Ofis Yöneticisi ile birlikte araştırmak (fotoğraf, kütüphane, yayınların kategorizasyonu vb.),
 • Gerekli durumlarda derneğin faaliyetlerine yönelik izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında ilgili ekibe teknoloji ve iletişim desteği sağlamak,
 • Gelen destek ve bilgi taleplerinin cevaplanması konusunda ofis ekibiyle birlikte çalışmak, bu taleplerin sayısı ve durumunu Ofis Yöneticisi ile birlikte takip etmek,
 • Kişisel Veriler Kanunu kapsamında dernek çalışmalarının ilgili mevzuatlara uygunluğunu sağlanmasını yürütmek ve ekipleri bilgilendirmek.
Aranan Özellikler:
 • En az 3 yıllık profesyonel iş deneyimi
 • Kendini feminist olarak tanımlamak
 • Bir kadın hakları inisiyatifi, derneği veya vakfında gönüllü veya profesyonel olarak çalışmış olmak
 • Feminist harekette aktif olmak veya buna istekli olmak
 • Seyahat engelinin bulunmaması
 • Yeni iletişim araçlarını öğrenmeye ve takip etmeye hevesli olmak

Eğitim Seviyesi: Lisans Mezunu

Yabancı Dil: İyi Derecede İngilizce

Bilgisayar: MS Office Programları; MS Office Programları; tercihen WordPress yönetim paneli, Analytics, SEO, Photoshop, Illustrator, Indesign vb. tasarım programı

Başvuru
 • Başvuru için İngilizce özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa İngilizce niyet mektubunuzu 20 Nisan 2021 tarihine kadar newways@wwhr.org  adresine iletebilirsiniz.
 • Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı İnsan Kaynakları Uzmanı Arıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İnsan Kaynakları Departmanı bünyesinde tam zamanlı görev alacak İnsan Kaynakları Uzmanı arıyor. 

Temel Sorumluluklar
 • İKSV’nin İnsan Kaynakları politikalarının oluşturulmasına destek olunması,
 • İKSV etkinliklerinde görev alacak saha çalışanları ve merkez ofis açık pozisyonlarının işe alım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Temel özlük işlemlerin gerçekleştirilmesi ve çalışan dosyalarının oluşturulması,
 • Performans yönetimi süreçlerinin yürütülmesine destek verilmesi,
 • Eğitim ve organizasyonel gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlara iletilmesi gereken evrakların hazırlanması,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında tedbirlerin alınması ve uygulanması,

Eğer;

 • Tercihen İnsan Kaynakları alanında en az 5 yıllık tecrübeniz varsa,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezunsanız,
 • İngilizceye çok iyi derecede hâkimseniz,
 • MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabiliyorsanız,

pozisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru 

Adaylar buradan başvuruda bulunabilir.

Genç Hayat Vakfı is looking for Project Development and International Relations Coordinator!

İstanbul’daki ofisimizde Proje Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü (Project Development and International Relations Coordinator) olarak tam zamanlı çalışacak yeni ekip arkadaşımızı arıyoruz!

İş tanımı ve pozisyon gerekliliklerini aşağıda İngilizce olarak bulabilirsiniz:

Job Description:

 • Conducting all project application processes in the Foundation,
 • Maintaining creative thinking, research and writing processes of project development processes,
 • Searching for private and public donors and fundings,
 • Preparing logical framework/theory of change, SWOT analysis and M&E draft for project development processes,
 • Applying to national and international grants with strict deadlines,
 • Writing project proposals and preparing project budgets,
 • Contacting and networking with probable partners, institutions, national and international organizations,
 • Representing GHF in meetings and events,
 • Ensuring an effective coordination among supportive departments (Education & Strategy Development, M&E, project fields, etc.).

Required Skills/Qualifications:

 • BA or Master’s Degree in social sciences or relevant experience,
 • At least two years of professional experience in NGO sector; preferably in the field of project development,
 • Knowledge in the field of child rights,
 • Advance level of English (written and spoken),
 • Good level of knowledge and practice with Microsoft Office applications,
 • Ability to work with strict deadlines, identify priority activities and assign priorities as required,
 • Willing to work in a team and motivated for teamwork,
 • Ability to travel,
 • Flexible and responsive.

How to apply?

The candidates should send a CV and motivation letter in English with the subject Project Development and International Relations Coordinator to beste@genchayat.org no later than 17.00; April 5, 2021.

Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️

👉 https://t.me/civicspacejobs

Only short listed candidates will be called for an interview and might be asked to share a writing sample during or after the interview.

Apply for this position

AÇEV – Anne Çocuk Eğitim Vakfı İletişim Uzmanı Arıyor!

AÇEV 1993 yılından bu yana, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. 

Erken çocukluğun gelişimsel olarak yaşamın en kritik dönemi olduğuna dair bulgulardan hareket eden AÇEV, bu döneme yönelik müdahaleler ve savunu faaliyetleri üzerinden fırsat eşitliği sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalarını sürekli olarak araştırmalarla destekliyor. Uygulamalarında “ekolojik” yaklaşımı temel alarak, gelişen bireyin çevresini de desteklemek için anne, baba ve çocuklara yönelik uyguladığı programların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında yaygınlaşması için çalışıyor, kadınların güçlenmesi gibi birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu eğitim için çalışan geniş profesyonel uzman ekibimize Kaynak Geliştirme, İletişim ve Savunu birimimizde İletişim Uzmanı olarak görev alacak yeni çalışma arkadaşı arıyoruz.  

İş Tanımı

 • Vakfın stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürütülen savunu ve kaynak geliştirme kampanyalarının ve dijital iletişim projelerinin (dijital platformlar ve web siteleri) içerik ve prodüksiyon süreçlerinin yönetimi
 • Kampanyalar için görsel ve metin hazırlık süreçlerinde; Vakıf içindeki ilgili birimlerin yanı sıra, reklam ajansı, prodüksiyon şirketi, iletişim ajansı gibi üçüncü partilerle ilişkilerin yürütülmesi ve tüm uygulama adımlarının takip edilmesi
 • Video, fotoğraf, görsel düzenleme ve kurgu süreçlerinin yönetimi
 • Tüm dijital ve basılı tanıtım materyallerinin içeriklerinin güncellenmesi
 • Vakfın iletişim ve itibar yönetimi stratejisine destek olunması
 • Düzenli performans analizleri ve raporlamalar yoluyla iyileştirme önerilerinin sunulması 
 • Mevcut ve potansiyel mecralara yönelik yaratıcı içerik önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Araştırma, kıyaslama ve hedef kitle kimliği analizlerinin takip edilerek, mecra bazlı yıllık hedeflerin oluşturulması ve güncellenmesi 

 İstenen Yetkinlik ve Uzmanlıklar

 • Tercihen üniversitelerin iletişim, pazarlama ve reklamcılık veya görsel iletişim tasarımı bölümlerinden mezun
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında duyarlı
 • Kurumsal iletişim, reklam, marka yönetimi, medya ilişkileri, ajans yönetimi ve sosyal medya iletişimi konularında en az 3 yıl deneyimli
 • Tercihen savunu ve kaynak yaratma kampanya iletişiminde deneyim sahibi
 • Mecralar özelinde içerik projeleri geliştirebilen, yeni mecraları kurum hedeflerine uygun şekilde fırsat olarak değerlendirebilen
 • Proje, ekip yönetimi ile ajans koordinasyon konularında deneyim sahibi
 • Prodüksiyon ve tasarım süreçlerine bunları yönetebilecek düzeyde hakim
 • Alanındaki yenilikleri ve çalışmaları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen
 • İletişim alanındaki trendleri ve yenilikleri izleyen ve işine entegre eden
 • Strateji ve analiz sürecinde yaratıcı fikir ve çözüm önerileri geliştirebilen
 • Sosyal medyayı aktif olarak kullanabilen ve bu alandaki gelişmeleri takip eden
 • Tercihen dijital medya ve sosyal medya reklam planlama süreçleri konusunda bilgi sahibi
 • Çoklu süreç yönetimine ve takım çalışmasına yatkın 
 • Planlama, organizasyon, iletişim ve sunum becerileri gelişmiş
 • Microsoft Outlook, Word ve Excel, Google Drive, Zoom ve diğer belge paylaşım sistemleri dahil olmak üzere ofis ve iletişim yazılımlarında yeterlilik gösteren

Başvuru Süreci

Başvurularınızı ” Kaynak Geliştirme, İletişim ve SavunuBirimi – İletişim Uzmanı Başvuru ” başlığıyla, 9 Nisan 2021 tarihine kadar güncel özgeçmişiniz ve niyet mektubunuzla birlikte ik@acev.org adresine göndermenizi rica ederiz. 

Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️

👉 https://t.me/civicspacejobs

Önemli Not: Sadece değerlendirme sürecine kalan adaylara geri dönüş yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin AÇEV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Apply for this position

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Sosyal Çalışmacı Arıyor!

Yer: İstanbul

Tam Zamanlı

Son Başvuru Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 

E-posta : basvuru@morcati.org.tr

Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️

👉 https://t.me/civicspacejobs

” Başvuru için özgeçmişinizi niyet mektubunuzla beraber yukarıdaki e-posta adresine iletiniz. Sadece değerlendirme sürecine kalan adaylara geri dönüş yapılacaktır.

Önemli Not: Lütfen ilana dair sorularınızı belirtilen mail adresine gönderiniz. Mor Çatı telefon hattından şiddet başvurusu alındığından ilana dair sorular telefon üzerinden yanıtlanamayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz “.İlan Detayları

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla feministler tarafından kuruldu. Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür ve kadınların özgür ve eşit koşullarda yaşadığı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam kurabilmeleri hedeflenir. Erkek şiddetinin, toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan eşitsizliklerden kaynaklandığı ve kadın dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere karşı mücadele etmenin gerekli olduğu düşünülür. Bu amaçla dayanışma merkezi ve sığınakta kadınları güçlendirici sosyal çalışma yapılır.

Bu pozisyon, Mor Çatı’nın Kadın Dayanışma Merkezi’nde şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklarıyla Mor Çatı’nın feminist ilkeleri doğrultusunda dayanışma kurulmasını ve onlara gerekli desteklerin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Sorumluluklar:

 • Kadınlarla birebir dayanışma; yüz yüze, telefonla ve e-posta yoluyla başvuruların alınması
 • Kadınların ve çocukların ihtiyaç duyduğu hukuki, psikolojik ve sosyal destekler ile ilgili yönlendirmelerin yapılması ve sürecin takip edilmesi
 • Sığınak başvuruları için değerlendirme yapılması ve Mor Çatı sığınağına kabul sürecinin yürütülmesi
 • İhtiyaç duydukları konularda kadınlara dilekçe yazımı, ilgili kurumlarla iletişim desteği sunulması
 • Kadınların süreçlerinin takibi içerisinde Mahkemeden istenen raporların yazılması, taleplere göre ilgili kişilerle iletişim kurulması ve ihtiyaç halinde karakol, mahkeme, hastane, baro gibi kurumlarda refakat edilmesi
 • Başvurularda tespit edilen işlemeyen süreçlerle ilgili raporların hazırlanması ve gerekli durumlarda kurumlarla yazılı, telefonla veya yüz yüze iletişim kurulması
 • Sosyal hizmetlere ilişkin yasaların, yönetmeliklerin ve mevzuatların takip edilmesi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi için politika üretmek
 • Projelerin, başvuru, raporlama vs. süreçlerinde, şiddete karşı mücadelede bire bir dayanışmayla elde edilen deneyimlerle ilgili bölümlerin yazılması
 • Gerekli olması durumunda, kadınlar için maddi bağış, burs, ev eşyası, iş bulmak gibi desteklerin koordine edilmesi
 • Karşılaşılan kriz durumlarıyla baş edebilmesi ve başvuranı destekleyici bir şekilde krize müdahale edebilmesi
 • Yürütülen sosyal çalışmanın geliştirilmesi ve sağaltım için gerçekleştirilen süpervizyon toplantılarına düzenli katılımın sağlanması
 • Mor Çatı’nın staj koordinasyonunun sağlanması ve gönüllülerle katılım süreçlerinin planlanması
 • Başvurular sonucu elde edilen verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Mor Çatı’nın kolektif politika üretme süreçlerine ve güncel feminist politikaya dair çalışmalarına katkı sağlanması
 • Mor Çatı’nın çalışmalarını, politikasını ve özellikle dayanışma merkezi çalışmasını anlatmak için panel, konferans, atölye, tv programı, gazete röportajı gibi çalışmalara katılma ve katkı sağlama

Gerekli Özellikler

 • Feminist olmak ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kadın örgütlerinin yöntemlerine ve çalışmalarına aşina olmak
 • Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında en az 3 yıl sosyal çalışma yürütmüş olmak
 • Kolektif çalışmaya açık olmak
 • Çok iyi iletişim becerilerine sahip olmak
 • Çok iyi derecede Türkçe bilmek
 • Kendi kendini yönetim becerilerine ve organizasyonel becerilere sahip olmak
 • Anlık beliren sorunlara karşı yapıcı ve sakin olabilmek, kriz çözebilme becerilerine sahip olmak
 • İngilizce bilmek tercih sebebidir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

Apply for this position

Managing Editor (f/m/d) (International Law) / Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law

Position:      Managing Editor

Project:        Max Planck Yearbook of United Nations Law (UNYB)

Location:     Max Planck Foundation Office in Heidelberg, Germany

Term:            Fixed-term, until 31 December 2022

Closing Date for Applications: 15 April 2021

Background

At the core of the Max Planck Foundation’s mission stands the provision of technical legal assistance to developing countries, particularly to those countries in transition or conflict (see: https://www.mpfpr.de). Alongside that, the Foundation publishes the Max Planck Yearbook of United Nations Law (UNYB), which is an annual publication that deals with issues and activities related to the UN and current developments in public international law.

The Yearbook aims to facilitate an understanding of the changes the UN has been undergoing since its foundation and also provides a forum in which the potential of international organisations to affect the future course of international law and relations can be examined and assessed. More generally, the UNYB also aims to provide a platform for discussion of new developments in the field of public international law. The UNYB currently has three Editors-in-Chief, i.e. Professor Dr. Erika de Wet, Dr. Kathrin Maria Scherr and Professor Dr. Rüdiger Wolfrum.

The first installment of the Yearbook was compiled in 1997 under the auspices of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Since January 2014, the Foundation has been in charge of the Yearbook. So far, 23 volumes with almost 350 articles have been published by Brill in print and electronic form; vol. 24 is due to appear in the summer of 2021.

Key Responsibilities

Reporting to the Editors-in-Chief, the Managing Editor will be responsible for the overall management of the production of the Yearbook, including:

 • Recommending and inviting authors from the scientific community to write articles;
 • Serving as the initial point of contact and source of information and guidance to UNYB authors, reviewers and Editors-in Chief by providing a high level of customer service;
 • Liaising with the publisher on production matters;
 • Making initial editorial judgments about article submissions as well as text editing by paying particular attention to the content, house style, internal consistency and overall readability;
 • Ensuring that authors and Editors-in-Chief meet deadlines;
 • Maintaining an electronic database of reviewers and authors;
 • Carrying out all other relevant duties as requested by the Editors-in-Chief.

Selection Criteria

Education and Professional Experience

Advanced degree in Law, preferably Master’s degree (LLM or MA).

Language Proficiency

A perfect command of English is required.

Other Skills & Competencies

 • Strong interest in legal scholarship and legal publishing
 • Ideally, 3+ years of experience in managing the business and editorial operations focused on academic material in the legal sciences
 • Excellent writing and editing skills, including the ability to edit text, paying particular attention to the house style, internal consistency and overall readability
 • Exemplary time management and organisational skills,e. skilled in setting priorities, meeting deadlines, and ability to handle multiple tasks simultaneously
 • Excellent verbal communication and interpersonal skills

Assessment Method

Assessment of qualified candidates will include a competency-based test and interviews.

The Max Planck Foundation is an equal opportunity employer and encourages qualified men and women, including those with disabilities, to apply.

Only candidates eligible for a valid residence and work permit in Germany will be taken into consideration.

We Offer

 • Flexible work conditions
 • Interesting and challenging tasks within an international environment
 • Remuneration based on the Collective Agreement on Public Service Wages under German Law (TVöD Bund) and years of relevant experience

Applications

Please apply through our online application portal stating your earliest possible starting date (subject: “Managing Editor”) by 15 April 2021.

Civil Engineering – Assistant Professors

The University of British Columbia – Okanagan Campus

Location: British ColumbiaDate posted: 2021-03-01Advertised until: 2021-04-30

The School of Engineering at the Okanagan campus of the University of British Columbia invites applications for three tenure track positions in Civil Engineering at the rank of Assistant Professor. The anticipated start date is January 1, 2022.

Location
UBC’s Okanagan campus is situated in Kelowna on the unceded lands of the Okanagan people, and Kelowna is surrounded by agricultural areas, lakes, forests, and mountains. Kelowna is a four-season playground for a diversity of outdoor activities.

Our values
Our work is shaped by our values: professionalism and integrity; scholarship and teaching excellence; commitment to students; partnerships and collegiality; initiative, innovation, and willingness to change; community, the environment, and sustainability. We hold these values as an integral frame of reference to inform our decisions and actions at every level and in every situation. The ideal candidate will have a strong commitment to Indigenous engagement. As part of the University’s response to the Truth and Reconciliation Commission’s Calls to Action, UBC Okanagan has committed to supporting and implementing five key commitments, which can be found at https://ok.ubc.ca/about/indigenous-engagement/.

Workday Ad #JR1101: Fate and Transport of Trace Contaminants of Emerging Concern
Growing environmental pressures and anthropogenic impacts on water resources require consideration for risk, transport, and removal of trace contaminants of emerging concern (TCEC) (e.g., pharmaceuticals and personal care products, pesticides, flame retardants, microplastics). This position is intended to support water resource engineering and environmental engineering at the Okanagan campus with a focus on the transport, fate, and remediation of TCEC in the environment and engineered systems. The candidate is expected to conduct multi-disciplinary research to couple experimental and modelling investigations at various scales, from bench to field. Data analytics is a key area of strength for the Okanagan campus, and the successful candidate will strengthen this growing research cluster with applications to water resources engineering.

Specific areas of interest and expertise include fate and transport of contaminants in aquatic environments, soil, groundwater, drinking water, or wastewater; anthropogenic and climate change impacts on water resources; water sustainability; water reuse. Candidates are sought with a background in environmental chemistry and toxicity, numerical modelling, and data analytics.

Research addressing challenges faced by small, rural, and Indigenous communities is encouraged.

Applicants with a Ph.D. in Civil Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, or related disciplines are encouraged to apply.

Workday Ad #JR1103: Water Resources and Water Supply

Water research is a strong focus for the Okanagan campus. This position will support water resource engineering, environmental sustainability, and resilient infrastructure management research in the School of Engineering. This position will mainly focus on the applications of hydroinformatics and data analytics to solve diverse aquatic problems in the built and natural environment.

Areas of interest include hydraulics, hydrology, open channel flow, urban and stormwater management, flood and drought management. Research applications in the following areas are especially welcomed: climate change impacts on the water cycle, water sustainability, water distribution and wastewater collection, irrigation engineering, flood inundation modelling, hydro- technical aspects of dams, and other areas related to water resources engineering. Expertise in stochastic modelling, data analytics, numerical modelling, and geographic information systems will be considered assets.

Applicants with a Ph.D. in Civil Engineering or a related discipline are encouraged to apply.

Workday Ad #JR1099: Thriving, Resilient Cities & Communities

The Resilient Infrastructure Management option in the Civil Engineering program incorporates advanced modelling of infrastructure. The School of Engineering is creating core expertise in big data analytics, Internet of Things, cloud computing, blockchain technology, and digital twins for Smart Building and Smart City applications. This position will augment our strengths in big data analytics, smart energy, and smart cities.

Specific areas of interest include integrated BIM and GIS modelling, resiliency-based decision making, life-cycle cost, agent-based modelling, digital design/operation of smart buildings and cities, automated construction progress and performance monitoring, modelling of interconnected physical and social infrastructure, and computer vision applications in civil engineering.

Applicants with a Ph.D. in Civil Engineering or a related discipline are encouraged to apply.

Eligibility and duties
Applicants must have a PhD in Civil Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, or related disciplines and have either a demonstrated track record or possess a clear potential to achieve excellence in research and teaching. The successful candidate will be expected to develop an independent, internationally recognized research program, teach at the undergraduate and graduate levels, supervise and mentor Master’s and Ph.D. students, and provide service to the University and the community. The successful candidate is expected to register as a Professional Engineer in the Province of British Columbia.

Diversity and inclusion
Equity and diversity are essential to academic excellence, and UBC seeks to recruit and retain a diverse workforce to maintain the excellence of the University. An open and diverse community fosters the inclusion of voices that have been underrepresented or discouraged and offers students richly varied disciplines, perspectives, and ways of knowing and learning. We encourage applications from members of groups that have been marginalized on any grounds enumerated under the B.C. Human Rights Code, including sex, sexual orientation, gender identity or expression, racialization, disability, political belief, religion, marital or family status, age, and/or status as a First Nation, Metis, Inuit, or Indigenous person. All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents of Canada will be given priority. All positions are subject to final budgetary approval.

Application submission
Interested applicants should submit a CV, a list of four references, and research and teaching statements. In addition, please include a statement about your strengths and experiences in increasing equity, diversity, and inclusion in your research and the curriculum and in supporting diverse students. Applications must be submitted online at https://hr.ubc.ca/careers-and-job-postings/faculty-careers.

Search and apply for the Workday Ad #; emailed applications will not be considered. Our department welcomes and encourages applications from members of marginalized groups. Accessibility or special consideration accommodations are available on request for all applicants at all stages of the selection process. To confidentially request accommodations, please contact Teija Wakeman via email Teija.wakeman@ubc.ca.

Details to include on research, teaching, and diversity statements:

Research Statement – Please include information about your research expertise and experience and about your research plan as a new faculty member, including as appropriate current and potential collaborators (at UBC and elsewhere) and sources of funding.

Teaching Statement – Your teaching statement should describe your teaching interests and experience. Also, explain your teaching philosophy, including specific examples that have informed the evolution of that teaching philosophy.

Diversity Statement – In your application, please include a statement describing your experience working with a diverse student body and your contributions to creating/advancing a culture of equity and inclusion on campus or within your discipline.

Review of applications:
Review of applications will begin April 15, 2021; all applications received by April 30, 2021, will receive full consideration.

GERDA HENKEL STIFTUNG / Funding Programme Lost Cities

Background Funding Programme “Lost Cities. Perception of and living with abandoned cities in the cultures of the world”

The enormous process of urbanization, which has defined world history for thousands of years in different economic situations and with regional variations, and which is now developing a particular dynamism, has another side to it that initially appears paradoxical – namely the shrinking and entirely abandoned cities, the so-called Lost Cities. Current transformation processes in various parts of the world mean that many of these Lost Citiesare emerging. Nevertheless, the phenomenon is not a new one, but has been a widespread hallmark of urban history since the emergence of urban culture in the fourth century B.C. It has therefore been perceived, reflected on and interpreted in very different ways in the cultural history of urban life. With this finding as a starting point and a goal of placing current problem situations in a greater historical context, the Gerda Henkel Foundation has established a new funding programme for the theme Lost Cities. Perception of and living with abandoned cities in the cultures of the world.

Announcement

The funding programme is designed to be interdisciplinary and to facilitate projects in which there are varied dimensions to the examination of abandoned cities. At the same time, there should be a focus on causal correlations, both with regard to specific individual cultures and spanning all cultures, and on specifics of place and time. Thus far, such places have emerged for very different reasons, including military destruction, natural disasters, epidemics, environmental pollution, economic collapse, financial speculation, mobility, migration, centralization, deindustrialization, or post-colonial change, to name but a few.

The aim of the programme is to describe the tangible cultures of interpretation, knowledge and perception within these different contexts. Lost Cities are part of a distinct culture of memory, for example, which serves for the negotiation of identities, the preservation of knowledge cultures, the formulation of criticism of progress, or the construction of mythical or sacral topographies as part of a veritable “ruin cult”. On this basis, the focus here should not be on the question of which factors led to the city’s abandonment. Rather, it is the abandoned cities themselves that are of particular interest, as well as the different forms of their interpretation, instrumentalization and coding in various cultures and time frames.

As expert reviewers contribute: Prof. Dr. Martin Zimmermann, Ludwig-Maximilians-University Munich, and Prof. Dr. Andreas Beyer, University of Basel. The Board of Trustees decides on the applications on the basis of a recommendation from the experts and the members of the Academic Advisory Council.

Application

Prerequisites

Eligible to apply are post-doctoral researchers based in a university and working in the area of the humanities and the social sciences. Funding can be provided for projects with a thematic focus being addressed by a group of researchers. The Foundation uses the term “group of researchers” to mean associations of at least two researchers actively involved in the project work which is to be funded by means of scholarships from the Foundation and who are carrying out research into the same issues. Applications can only be made for PhD or research scholarships. Applications for a research scholarship by the applicant (project leader) are also possible. A maximum total of three scholarships per group of researchers can be applied for, as well as funds for travel and materials. A fundamental prerequisite for a grant is that project staff conduct their own research, which is published under their name. Other contributors who are not financed by scholarships can also be involved in the project. Scholarship applications made by individual researchers outside of the group are not accepted. The funding programme also provides for the project partners to participate in a public “workshop discussion on Lost Cities” organised by the Foundation.

The Foundation generally accepts applications for research projects made by universities, other research institutes or comparable institutions as well as by one or several Postdocs or scholars with Post Doctoral Lecture Qualification.

The grants for research projects involve, depending on the type of project, the assumption of costs for personnel, travel, materials and/or other costs.

The maximum duration is 36 months.

The applicants must be actively involved in the research work of the project.

Project staff on research projects may only be financed by PhD or research grants. A fundamental prerequisite for a grant is that project staff conduct their own research, which is published under their name. The simultaneous receipt of salary or retirement pension and a research scholarship is not possible. The period of support for Foundation stipend holders working on Ph.D. or research projects can be extended by up to 12 months if the holder becomes a parent during the period covered by the stipend and has an entitlement to maternity or parental leave. Individual arrangements must be discussed with the Foundation’s administrative office.

As part of a research project, the costs incurred of visiting (foreign) scholars can also be financed.

Application Documents

The necessary application documents can be uploaded in the electronic application form.

Proposals will only be accepted in German or English language and should include:

 • description of the research proposal (max. 8 pages) 
  • plus bibliography if necessary (in addition to the max. 8-10 pages)
  • documents printed on one side only, at least font size 11 and line spacing 1.5 
  • please choose a readable font, e.g. Arial 11 pt. or Times New Roman 12 pt. (We kindly ask you to keep to the formal requirements on how to compile application documents)
 • work plan and time schedule, travel itinerary (if needed)
 • detailed cost calculation
  • specific funds being applied for must be precisely defined
  • no college or tuition fees
  • no overhead costs
 • curriculum vitae and list of publications of the applicant(s)
 • if needed, curriculum vitae and list of publications of the proposed project participant(s)
 • if needed, academic certificates of the project participant(s) (Masters, PhD, professorship, etc.; please do not send Bachelor certificates)

If also a scholarship for the applicant is planned:

 • academic certificates of the applicant (Masters, PhD, professorship, etc.; please do not send Bachelor certificates)

Please do not additionally send the documents by email or postal mail.

Payment

Application for scholarships as part of a research project

Project staff on research projects may only be financed by PhD or research grants. A fundamental prerequisite for a grant is that project staff conduct their own research, which is published under their name. The period of support for Foundation stipend holders working on Ph.D. or research projects can be extended by up to 12 months if the holder becomes a parent during the period covered by the stipend and has an entitlement to maternity or parental leave. Individual arrangements must be discussed with the Foundation’s administrative office. The following rates apply:

PhD scholarships

Monthly scholarship award: 1,600 euros

Foundation stipend holders working on Ph.D. or research projects with children, will receive a monthly family grant in addition to their scholarship. The family grant is awarded on presentation of the child’s birth certificate and disbursed for children who have not yet turned 18.  

•    for one child: EUR 400
•    each further child: EUR 100

Monthly endowment for scholarships abroad: 400 euros
Travel aid: as required
Material aid: as required

Research Scholarships for Postdocs

Monthly scholarship award: 2,300 euros

Foundation stipend holders working on Ph.D. or research projects with children, will receive a monthly family grant in addition to their scholarship. The family grant is awarded on presentation of the child’s birth certificate and disbursed for children who have not yet turned 18.

•    for one child: EUR 400
•    each further child: EUR 100

Monthly endowment for scholarships abroad: 575 euros
Travel aid: as required
Material aid: as required

Research Scholarships after Post Doctoral Lecture Qualification

Monthly scholarship award: 3,100 euros

As equivalent to the German Habilitation the Foundation accepts positions as „Associate Professor“ or „Full Professor“ / „Distinguished Professor“ (according to the North American university system) and „Senior Lecturer“ or „Reader“/„Professor“ (according to the Commonwealth university system), respectively.

Foundation stipend holders working on Ph.D. or research projects with children, will receive a monthly family grant in addition to their scholarship. The family grant is awarded on presentation of the child’s birth certificate and disbursed for children who have not yet turned 18.

•   for one child: EUR 400
•   each further child: EUR 100

Monthly endowment for scholarships abroad: 775 euros
Travel aid: as required
Material aid: as required

Contracts for work may be awarded for smaller research activities. The Foundation specifies no rates in this regard.

Deadlines

The next application deadline is 12 May 2021.

Form

Electronic Application Form for the Foundation:

1. Please complete the application form in full.

2. The application form can be saved at any time. Using your own personal link, you can return to and edit the form for a period of ten days. However, after this period (10 Days), your data will be deleted from the server.

3. Once you have completed the form, you will receive a short summary, which needs to be confirmed in order to be sent to the Foundation electronically.

4. During the transmission process your data will be sent to the Foundation in electronic form. Confirmation of receipt will be sent to the e-mail address provided in the application.

Please follow these rules when uploading your application files:

 • All documents need to be uploaded as pdf-files.
 • Please do not upload protected PDF documents.
 • A single file may not exceed a file size of 6 MB each.
 • You cannot upload more than one document per upload field.
 • The application can only be sent, if all necessary documents are included.

Please note the following additional information:

 • Your data will be stored by the Gerda Henkel Foundation for the purpose of processing your application and will not be passed on to third parties.
 • The Gerda Henkel Foundation will be happy to provide you with information about the data that we have stored on your person at any time. If so required, personal data can be changed or deleted.
 • This form may only be used to make an application to the Gerda Henkel Foundation. The Foundation reserves the right to delete application data without prior notification, if necessary.

Publishing Aid

Publishing aid is currently only awarded to especially successful projects already being supported by the Foundation. Please include the following documents:

 • A two-page summary of the academic merit and innovativeness of the monograph/collection
 • A cost calculation by the publishing house
 • The manuscript on which the calculations have been made (digital).

A copy of the (preliminary) PhD certificate should be included in proposals submitted for the publication of PhD theses supported by the Gerda Henkel Foundation.

Applications can be submitted at any time.

List of sponsored projects

2020

Prof. Dr. Joseph Heathcott
(New York, USA)

Life in the Rust Archipelago: Natural and Human Ecologies after Capital Flight

Dr. Natalia Moragas / Dr. Alessandra Pecci (Barcelona, Spanien)Living in the ruins of the city of Teotihuacan (MexicoLiving in the ruins of the city of Teotihuacan (Mexico)

Dr. Khodadad Rezakhani (Princeton, USA)A City of Many Cities: Ctesiphon, Baghdad, and the Memory of an Abandoned Past in Late Antique and Early Islamic Iraq

2019

Dr. Stephanie Döpper (Frankfurt am Main, Germany) / PD Dr. Thomas Schmidt-Lux (Leipzig, Germany) / Dr. Birgit Mershen (Bochum, Germany)
Die verlassenen Lehmziegelsiedlungen des Zentraloman: Zwischen Verklärung und Vernachlässigung

Prof. Dr. Daniel Monterescu (Budapest, Hungary)
Cities Lost and Found: The Social Life of Ruins in Israel/Palestine, 1882 to the Present

Prof. Dr. Henny Piezonka (Kiel, Germany) / Dr. Sampildonov Chuluun(Ulaanbaatar, Mongolia) / Prof. Dr. Martin Oczipka (Dresden, Germany) / Dr. Birte Ahrens (Kiel, Germany)
Abandoned cities in the steppe: Roles and perception of Early Modern religious and military centres in Nomadic Mongolia

Prof. Dr. Karen Radner / Dr. Jamie Novotny (München, Germany)
Living Among Ruins: The Experience of Urban Abandonment in Babylonia

Dr. Julian Schreyer (Erlangen-Nürnberg, Germany) / Dr. Felix Henke (München, Germany)
Spuren von Städten. Formen des Umgangs mit deurbanisierten Räumen der frühen Kaiserzeit

Prof. Dr. Magdalena Waligorska (Bremen, Germany)
Mapping the Archipelago of Lost Towns: Post-Holocaust Urban Lacunae in the Polish-Belarusian-Ukrainian Borderlands

Important note on submitting applications

Please take a look at the information provided in this section and under General References. We would of course be happy to assist you should you have any further questions.

University of Oslo / Department of Linguistics and Scandinavian Studies

Associate Professor of Multilingualism with an emphasis on Psycholinguistics

Job description

A permanent position as Associate Professor (SKO 1011) of Multilingualism with an emphasis on Psycholinguistics is available at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo. Further information about the Department can be found on its homepage: http://www.hf.uio.no/iln/english/.

The Department seeks to recruit an Associate Professor with excellent research, teaching, and supervision qualifications who will contribute to interdisciplinary research and teaching on multilingualism at the Department. A special emphasis will be given to documented research experience in multilingualism with a specialization in psycholinguistics (see below Qualification requirements, for more detail).

The successful candidate will also become a member of, and receive additional support from the Department’s Center of Excellence, MultiLing, through the end of the Center period in 2023. More information about MultiLing is available on the Center’s homepage: https://www.hf.uio.no/multiling/english/.

The candidate will take an active role in strengthening research and teaching in multilingualism and psycholinguistics at the Department both during and after the formal end of MultiLing as a Research Council of Norway financed Center of Excellence.

MultiLing has established a Socio-Cognitive Research Laboratory with equipment for linguistic and (socio)phonetic experiments: https://www.hf.uio.no/multiling/english/topics/lab/index.html. Along with the Lab Manager and other members of the Department, the successful candidate will take an active role in shaping and strengthening the research and teaching activity of the Lab.

The successful candidate is expected to initiate and lead research, supervise MA and PhD candidates, participate in teaching and in exam setting and assessment at all levels, and carry out administrative duties in accordance with the needs of the Department.  The candidate is also expected to strengthen the relevant research areas addressed at the Department’s Center of Excellence, MultiLing, to contribute to and participate in the various activities organized by the Center and the Department, such as workshops, seminars, and conferences, and to be an active member of the MultiLing team and the Department.

Qualification requirements

 • A PhD or equivalent in linguistics or in a discipline related to MultiLing’s work (The dissertation must have been submitted prior to the application deadline.)
 • Research experience in multilingualism, with a specialization in psycholinguistics, including neurolinguistics, clinical linguistics, bilingual/multilingual first language acquisition, second language acquisition, language processing, speech and language impairments, and/ or language attrition
 • Documented pedagogical and supervision skills See how to document your pedagogical skills
 • Experience and willingness to take part in academic leadership and administration
 • Documented potential for project acquisition through external funding
 • Fluent oral and written communication skills in English
 • Personal suitability and motivation for the position

In the assessment of qualified applicants the following will be given special consideration:

 •  Academic qualifications and academic production in multilingualism with an emphasis on psycholinguistics, and a main focus on works published within the last 5 years. Originality and innovative thinking will be weighted more heavily than quantity
 • Documented experience with clinical linguistics, language acquisition or language disorders
 • Laboratory experience, particularly with EEG and eye-tracking
 • International peer-reviewed publications
 • Experience with interdisciplinary research projects
 • Potential to contribute to the long-term development of the academic and research environment at the Department, including contributing to developing and running the department’s  international MA program in Multilingualism
 •  Pedagogical qualifications, documented results from teaching and supervision, and ability to inspire students
 •  Interest and ability in leadership and administration
 •  Ability to create and contribute to a positive environment for collaboration
 • Experience with, and ability to build, international networks
 • Skills within popular dissemination, public outreach and innovation
 • Knowledge of a Scandinavian language is an advantage, but not a requirement for obtaining the position; however, the successful candidate is expected to acquire Norwegian within two years (see Formal regulations below). 

In the evaluation of the qualified candidates, the full range of these criteria will be explicitly addressed and assessed.

Academic quality, development potential and breadth will be prioritised in this order. The selected candidates are expected to contribute to the objective in the University of Oslo’s strategic plan to “strengthen its international position as a leading research-intensive university through a close interaction across research, education, communication and innovation”.

We offer

How to apply

The application must include:

 • Application letter (statement of motivation, summarising scientific work and research interest)
 • Curriculum Vitae (list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other relevant qualifications)
 • Complete list of published and unpublished works

Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language), either in the original or in translation.

Applicants are required to describe and document the entire range of qualifications and criteria described in the announcement of the post with concrete examples.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”.

Selection procedure

As the first step in the evaluation process, a Selection Committee will assess all applications and invite the most qualified applicants to submit a portfolio of educational certificates and academic works (up to 10 publications, which should not exceed 500 pages in total) for expert assessment. Academic texts shall therefore not be enclosed with the application. Applicants who are invited to submit academic works are asked to select three works, published within the last 5 years, to be considered as most relevant for the position. In longer publications (monographs), applicants should specify the relevant pages. Applicants are further asked to submit a description of one or more research projects considered relevant for the Department. Applicants are also asked to submit a portfolio that documents other qualifications (public outreach, teaching and supervision, and experience with leadership and administration).

Finally, the most highly ranked candidates will be invited for an interview and a trial lecture.

Formal regulations

Please see the rules for appointments to Associate Professorships.

The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications will be required to obtain such qualifications within a two-year period. Please see the rules for the assessment and weighting of pedagogical competence.

The successful candidate should demonstrate mastery of both English and one of the Scandinavian languages as working languages. If an appointee is not fluent in a Scandinavian language, s/he is expected to reach proficiency equivalent to level B2 in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) within two years, and to be able to actively participate in all functions the position may involve, including teaching, in three years. The Faculty of Humanities will aid and facilitate the appointee in reaching said proficiency.

Within his/her normal duties and in accordance with his/her academic competence, the person appointed may also be asked to work outside his/her Department.

The appointment is made under the condition that the employer may change the subject area and assigned tasks according to the needs of the Department. 

According to the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

For questions about the position:

Professor and Center Director, MultiLing Elizabeth Lanza

Professor Unn Røyneland

For questions on how to apply: HR Advisor Tonje Olsen

National University of Singapore, Faculty of Arts and Social Sciences Lectureship in Global Studies

Institution Type:  College / University
Location:  Singapore
Position:  Lecturer

The Department of Political Science at the National University of Singapore invites applications for an educator-track Lectureship in our Global Studies Programme. Global Studies is a multidisciplinary programme examining the processes and effects of globalisation across political, economic, social, and cultural domains. We welcome applications from scholars with teaching and research interests in any of the following three areas: global political economy; global dimensions of environmental/climate change; or, global dimensions of human health and development. More information about these themes can be found on the Global Studies website.

Scholars from all social science disciplines with expertise in the themes referenced above are welcome to apply. Applicants with multidisciplinary or interdisciplinary teaching experience are particularly encouraged.

The teaching load is six modules per academic year (three per semester).

Lectureships at NUS are career positions open to advancement to open-contracted Associate Professor and Professor appointments. Initial appointments are for three years and are renewable on an ongoing basis. Compensation and benefits are competitive.

Candidates should submit a letter of application clearly detailing how their research and teaching expertise aligns with one or more of the areas listed above; curriculum vitae; samples of written work; three letters of recommendation; and a teaching portfolio comprising a teaching statement, sample syllabi, teaching evaluations, and/or other evidence of teaching quality by 9 April 2021. Application materials should be sent to the Chair of the Search Committee at https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Lecturer-Kent/3702344/

Please note that only short-listed candidates will be notified.

Contact:pol-ir@nus.edu.sg
Website:https://fass.nus.edu.sg/globalstudies/
Primary Category:World History / Studies
Secondary Categories:None
Posting Date:03/01/2021
Closing Date04/09/2021

Lectureship in Global Studies

Assistant Professor in International Migration

London School of Economics and Political Science; United Kingdom

Updated: about 14 hours ago

Location: London, ENGLAND

Job Type: Full Time

Deadline: 11 Apr 2021

LSE is committed to building a diverse, equitable and truly inclusive university.

Salaries will be on the appropriate salary scale and will be commensurate with experience, taking into account pay equity within the Department.

The salary scale starts at £55,974 per annum (pay award pending) and the salary scale can be found on the LSE website .  

The LSE’s European Institute is an internationally-recognised centre of excellence for research and teaching on contemporary Europe in a global context. We are seeking to appoint a scholar who specialises in the migration of non-Europeans into Europe. We would be particularly interested in individuals whose research focuses on migrant experiences, as well as the causes and management of migration flows, or related questions on immigrant incorporation, migration networks, and diaspora communities. 

Based in the European Institute, the post holder will contribute to the intellectual life of the Department and the School. They will undertake methodologically rigorous empirical research, publish outstanding research in top journals and/or with leading academic presses, and engage in high quality teaching. They will also be a good citizen by contributing to departmental administration, committees, and student engagement activities. 

Candidates should have the ability to undertake methodologically rigorous empirical research, qualitative or quantitative; a trajectory of internationally excellent research, including the potential to publish in top journals and/or with leading academic presses; a clear and viable strategy for future research that has the potential to result in world-leading publications; and the ability and willingness to teach in related areas. 

Candidates will need to have a completed PhD or have submitted their final doctoral thesis by 1 August 2021, in political science, sociology, anthropology, or a related discipline. The ability to contribute to other cross-disciplinary teaching within the European Institute is desired. They will also have expertise and research interests in the politics of and policy issues relating to international migration to Europe, the experience of non-European migrants, and/or the impact of migration on European politics and immigration policy. 

We would particularly welcome applications from people from Black, Asian, Minority, Ethnic (BAME) backgrounds. LSE is an equal opportunity employer, and all appointments are made on merit and suitable experience for the vacancy.

We offer an occupational pension scheme, generous annual leave and excellent training and development opportunities. 

For further information about the post, please see the how to apply document, job description and the person specification. 

If you have any technical queries with applying on the online system, please use the “contact us” links at the bottom of the LSE Jobs page. Should you have any queries about the role, please email Carl-Ludwig Campbell, the European Institute Manager, at c.l.campbell@lse.ac.uk .

The closing date for receipt of applications is Sunday 11 April 2021 (23.59 UK time). Regrettably, we are unable to accept any late applications.