Ünikuir Derneği Medya ve İletişim Sorumlusu ile Avukat Arıyor

ÜniKuir Derneği Medya ve İletişim Sorumlusu ile Avukat ekip arkadaşı arıyor. Son başvuru tarihi 9 Nisan 2021. 

Medya ve İletişim Sorumlusu Görev ve Sorumluluklar
 • ÜniKuir Derneği’nin haber ve etkinlik sitesi olan www.unikuir.org sitesinin yönetiminden sorumlu olacak.
 • İlgili site için haber ve etkinlik içeriklerinin oluşturulması, dışarıdan gelen içeriklerin editörlüğü görevlerini yürütecek.
 • ÜniKuir Derneği’nin sosyal medya platformlarını yürütmekle sorumlu olacak.
 • ÜniKuir Derneği’nin iletişim ve medya stratejisi politikalarının geliştirilmesinden sorumlu olacak.
 • Medya ve iletişim kapsamında ilgili gruplara atölyeler vermekle sorumlu olacak.
Aranan Özellikler
 • Yazılı ve sözlü kurumsal iletişim bilgisine sahip olmak.
 • Sosyal medya platformlarını etkin biçimde kullanma becerisine sahip olmak.
 • LGBTİ+ aktivizmine dair temel kavramları biliyor olmak.
 • Tercihen LGBTİ+ alanında veya sivil toplum alanında gönüllü veya çalışma deneyimine sahip olmak.
 • İnternet sitesindeki içerikler, sosyal medya paylaşımları, bunların erişimleri gibi konularda rapor hazırlayabilecek derecede raporlama konusunda bilgiye sahip olmak.
 • Tercihen iletişim, gazetecilik vb. alanlarda bölümden mezun olmak.
 • Tercihen gazetecilik deneyimine sahip olmak.
 • Dijital platformlarda reklam verme bilgisine sahip olmak.
 • Tercihen İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak.
 • MS Office programlarını etkin biçimde kullanabilmek.
 • Temel düzeyde tasarım bilgisine sahip olmak.
 • Toplam çalışma süresini aşmamak kaydıyla esnek çalışma saatlerine uygun olmak.
 • Ankara’da ikamet ediyor olmak.
 • Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde iyi olmak.
İş ve Proje Süresi 

Çalışan 15 Nisan itibariyle başlayacak olup proje süresi olan (15 ay) boyunca tam zamanlı olarak çalışmaya devam edecektir, yeterli kaynak geliştirme imkanının sağlanması durumunda sonrasında çalışmaya devam edebilecek.

Başvuru

Başvurunuza neden bir LGBTİ+ derneğinde çalışmak istediğiniz ve LGBTİ+ alanında çalışan bir derneğin iletişim ve medya stratejilerine dair fikirlerinizi içeren en fazla bir sayfa uzunluğunda motivasyon metnini CV’niz ile 9 Nisan 2021 12:00 saatine kadar e-mail başlığı olarak “Medya ve İletişim Sorumlusu Başvurusu” başlığıyla info@unikuir.org adresine gönderebilirsiniz.

Avukat 

Konum: Ankara

ÜniKuir Derneği, 15 ay süreyle sözleşmeli olarak (dernek çalışanı olarak istihdam edilmeyerek) çalışmak üzere avukat (hukuki danışman) arıyor. Başvurular için info@unikuir.org adresine mail atabilirsiniz.

Görev ve Sorumluluklar

Avukat/hukuki danışman, derneğin diğer birimleriyle koordinasyon içerisinde, gerekli hallerde ofiste bulunmak suretiyle, ancak çoğunlukla dışarıdan hizmet verecek şekilde çalışacak.

 • Her türlü ayrımcılıktan uzak, insan haklarına saygılı, mesleki ve etik ilkelere bağlı, kültürler arası çeşitlilikleri kapsayıcı bir biçimde hizmet sunmak,
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli insan haklarına, ayrımcılığa veya şiddete ilişkin hukuki başvurulara yüz yüze, telefonla ya da mail aracılığıyla danışmanlık sağlamak, aynı kapsamda Türkiye’deki LGBTİ+ öğrencilere, üniversitelerdeki kulüplere, topluluklara ya da inisiyatiflere danışmanlık sağlamak,
 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) dernek dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, cezaevleri vb.) vakaya uygun hukuki destek vermek,
 • Derneğin tarafı olduğu davaları açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak; derneğin hukuki iş ve işlemlerini takip etmek,
 • Derneğin çalışma alanına giren ve yönetim kurulunun belirlediği davaları gözlemlemek veya takip etmek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,
 • Çalışma alanının gerektirdiği ölçüde, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile kurulan iletişimde yer almak,
 • Gerekli durumlarda hukuki danışmanlık faaliyeti çerçevesinde derneğin diğer birimlerinde çalışan uzmanlara destek vermek,
 • LGBTİ+ haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmeler, gerçekleşebilecek değişiklikler ve yeni düzenlemelerle ilgili dernek ekibini bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak, farkındalık etkinlikleri düzenlemek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını hazırlamak,
 • Yönetim kurulunun vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.
Aranan Özellikler
 • Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatnameye sahip bir avukat olmak,
 • Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); LGBTİ+ hakları, insan hakları hukuku, idare hukuku, eğitim mevzuatı ve benzeri konulara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek,
 • Hukuki başvuru alma, değerlendirme, yönlendirme ve takip etme konusunda deneyimli olmak,
 • Hak ihlallerine ilişkin alınan başvurularda, başvuru sahibi ile mülakat yapma tekniklerine hakim olmak,
 • Ankara’da ikamet ediyor ya da edebilecek olmak,
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Daha önce LGBTİ+ hakları alanındaki veya diğer hak temelli sivil toplum örgütlerinde görev almış olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce toplumsal cinsiyet temelli şiddet başvurularında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
Başvuru

Başvurularınızı “Avukat İş Başvurusu” e-mail başlığıyla yazarak, öz geçmiş ve hukuk alanında LGBTİ+ hak savunuculuğu kapsamında neler yapılabileceğine dair düşüncelerinizi içeren en fazla bir sayfa Türkçe motivasyon mektuplarını “info@unikuir.org” adresine gönderebilirsiniz.

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği İletişim ve Yayınlar Sorumlusu Arıyor

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği İletişim ve Yayınlar Sorumlusu arıyor. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2021. 

Görevin Kapsamı

Derneğin feminist bilgi üretimi ve paylaşımı kapsamında yaptığı çalışmaları yürütmek, derneğin yayınları ve basınla ilişkileri ile ilgili tüm süreçlerde program ekiplerine destek vermek, derneğin web sitesi ve yayınlarına ilişkin süreçleri iletişim ekibi ile beraber yürütmek, sosyal medya hesaplarını yönetmek.

Görev ve Sorumluluklar
 • Derneğin feminist bilgi üretimi ve paylaşımı kapsamındaki çalışmaları ekiple birlikte yürütmek, yıllık bütçe ve faaliyet planlaması yapılırken iletişim ve yayınlarla ilgili bütçe ve faaliyet planını ilgili ekiplerle birlikte hazırlamak ve yıl içinde gerekebilecek revizyonlar konusunda program ekipleriyle birlikte çalışmak,
 • Derneğin programları (KİHEP, ulusal ve uluslararası savunuculuk, feminist bilgi üretimi ve paylaşımı) kapsamına giren içerik, teknik ve planlama öncelikli iletişim faaliyetlerinin ekiple birlikte planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Dernek faaliyetleriyle ilgili raporlama ve izleme & değerlendirme çalışmalarında iletişim ve yayınlarla ilgili yazılacak bölümlerde ilgili ekiplere destek vermek ve doğrudan iletişim faaliyetleri ile ilgili bölümleri iletişim ekibiyle birlikte hazırlamak,
 • Derneğin mevcut ve ileride hazırlanacak süreli ve tekil yayınlarının ve görsel-işitsel materyallerin hazırlık sürecinde ilgili ekibe destek vermek,
 • Dernek yayınlarının ve görsel-işitsel materyallerinin üretilmesi konusundaki teklif süreçleri ile tasarım, uygulama, baskı ve dağıtım süreçlerini yürütmek,
 • Tanıtım materyallerini ilgili ekiple birlikte planlamak, bunların tasarım, uygulama ve baskı süreçlerine destek olmak; dağıtımını ekiplerle birlikte gerçekleştirmek,
 • Derneğin medya ve basın ilişkilerini ve ilgili faaliyetleri ekiple işbirliği halinde yürütmek; basın listesini güncellemek; ana akım ve muhalif medyada yaygınlaştırılacak dernek faaliyetlerinin basın bültenlerinin hazırlık ve dağıtım süreçlerinde ilgili ekiple işbirliği halinde görev almak; basın yansımalarını takip etmek, arşivlemek ve sosyal medya hesaplarından paylaşmak,
 • Gerekli durumlarda medya takip hizmeti alma süreçlerini yürütmek; izlenen haberleri arşivlemek, gerekli haberleri ekiple paylaşmak; doğrudan dernekle ilgili haberleri takip etmek ve arşivlemek,
 • KİHEP veri tabanıyla ilgili uygulamaları yürütümünde KİHEP ekibine destek olmak; gerekli güncellemelere destek vermek,
 • Derneğin sosyal medya hesaplarını yönetmek ve buralarda paylaşılacak içeriği gerekiyorsa ilgili ekibin desteğiyle geliştirmek; sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarını izlemek ve raporlamak,
 • Derneğin yürüttüğü web sitelerindeki haberlerin yazımının ilgili ekiplerce yazılması ve paylaşılması süreçlerinin takibini yapmak; web sitesinin sabit içeriğindeki güncellemeleri ilgili ekiple birlikte yapmak; alan adı ve hosting süreçlerini takip etmek; web sitesinin ziyaretçi sayısını izlemek ve raporlamak,
 • Derneğin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin hazırlık ve duyurulma süreçlerinde ilgili ekibe destek vermek; gerekli durumlarda etkinliklerin kaydı için dışarıdan alınacak hizmetlerle ilgili teklif ve uygulama süreçlerinin koordinasyonunda görev almak; bu etkinliklerin web sitesi için haberleştirilmesi sürecinin koordinasyonuna destek vermek ve sosyal medyada paylaşmak; varsa basındaki yansımaları takip etmek ve arşivlemek; dernek temsilcilerinin katıldığı, başka kurumlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri sosyal medya hesaplarından ve gerekiyorsa web sitesinden duyurmak;
 • Gerekli durumlarda dernek adına etkinliklere katılmak ve dernek adına sunum yapmak,
 • Derneğin süreli yayını olan Mor Bülten’in hazırlık, yaygınlaştırma, basım vb. süreçlerinde görev almak,
 • Derneğin arşivleme çalışmaları ve materyal sayılarının takibi için gerekli çalışmaları yürütmek; ilgili danışmanlıkları Ofis Yöneticisi ile birlikte araştırmak (fotoğraf, kütüphane, yayınların kategorizasyonu vb.),
 • Gerekli durumlarda derneğin faaliyetlerine yönelik izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında ilgili ekibe teknoloji ve iletişim desteği sağlamak,
 • Gelen destek ve bilgi taleplerinin cevaplanması konusunda ofis ekibiyle birlikte çalışmak, bu taleplerin sayısı ve durumunu Ofis Yöneticisi ile birlikte takip etmek,
 • Kişisel Veriler Kanunu kapsamında dernek çalışmalarının ilgili mevzuatlara uygunluğunu sağlanmasını yürütmek ve ekipleri bilgilendirmek.
Aranan Özellikler:
 • En az 3 yıllık profesyonel iş deneyimi
 • Kendini feminist olarak tanımlamak
 • Bir kadın hakları inisiyatifi, derneği veya vakfında gönüllü veya profesyonel olarak çalışmış olmak
 • Feminist harekette aktif olmak veya buna istekli olmak
 • Seyahat engelinin bulunmaması
 • Yeni iletişim araçlarını öğrenmeye ve takip etmeye hevesli olmak

Eğitim Seviyesi: Lisans Mezunu

Yabancı Dil: İyi Derecede İngilizce

Bilgisayar: MS Office Programları; MS Office Programları; tercihen WordPress yönetim paneli, Analytics, SEO, Photoshop, Illustrator, Indesign vb. tasarım programı

Başvuru
 • Başvuru için İngilizce özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa İngilizce niyet mektubunuzu 20 Nisan 2021 tarihine kadar newways@wwhr.org  adresine iletebilirsiniz.
 • Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı İnsan Kaynakları Uzmanı Arıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İnsan Kaynakları Departmanı bünyesinde tam zamanlı görev alacak İnsan Kaynakları Uzmanı arıyor. 

Temel Sorumluluklar
 • İKSV’nin İnsan Kaynakları politikalarının oluşturulmasına destek olunması,
 • İKSV etkinliklerinde görev alacak saha çalışanları ve merkez ofis açık pozisyonlarının işe alım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Temel özlük işlemlerin gerçekleştirilmesi ve çalışan dosyalarının oluşturulması,
 • Performans yönetimi süreçlerinin yürütülmesine destek verilmesi,
 • Eğitim ve organizasyonel gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlara iletilmesi gereken evrakların hazırlanması,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında tedbirlerin alınması ve uygulanması,

Eğer;

 • Tercihen İnsan Kaynakları alanında en az 5 yıllık tecrübeniz varsa,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezunsanız,
 • İngilizceye çok iyi derecede hâkimseniz,
 • MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabiliyorsanız,

pozisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru 

Adaylar buradan başvuruda bulunabilir.

Genç Hayat Vakfı is looking for Project Development and International Relations Coordinator!

İstanbul’daki ofisimizde Proje Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü (Project Development and International Relations Coordinator) olarak tam zamanlı çalışacak yeni ekip arkadaşımızı arıyoruz!

İş tanımı ve pozisyon gerekliliklerini aşağıda İngilizce olarak bulabilirsiniz:

Job Description:

 • Conducting all project application processes in the Foundation,
 • Maintaining creative thinking, research and writing processes of project development processes,
 • Searching for private and public donors and fundings,
 • Preparing logical framework/theory of change, SWOT analysis and M&E draft for project development processes,
 • Applying to national and international grants with strict deadlines,
 • Writing project proposals and preparing project budgets,
 • Contacting and networking with probable partners, institutions, national and international organizations,
 • Representing GHF in meetings and events,
 • Ensuring an effective coordination among supportive departments (Education & Strategy Development, M&E, project fields, etc.).

Required Skills/Qualifications:

 • BA or Master’s Degree in social sciences or relevant experience,
 • At least two years of professional experience in NGO sector; preferably in the field of project development,
 • Knowledge in the field of child rights,
 • Advance level of English (written and spoken),
 • Good level of knowledge and practice with Microsoft Office applications,
 • Ability to work with strict deadlines, identify priority activities and assign priorities as required,
 • Willing to work in a team and motivated for teamwork,
 • Ability to travel,
 • Flexible and responsive.

How to apply?

The candidates should send a CV and motivation letter in English with the subject Project Development and International Relations Coordinator to beste@genchayat.org no later than 17.00; April 5, 2021.

Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️

👉 https://t.me/civicspacejobs

Only short listed candidates will be called for an interview and might be asked to share a writing sample during or after the interview.

Apply for this position

AÇEV – Anne Çocuk Eğitim Vakfı İletişim Uzmanı Arıyor!

AÇEV 1993 yılından bu yana, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. 

Erken çocukluğun gelişimsel olarak yaşamın en kritik dönemi olduğuna dair bulgulardan hareket eden AÇEV, bu döneme yönelik müdahaleler ve savunu faaliyetleri üzerinden fırsat eşitliği sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalarını sürekli olarak araştırmalarla destekliyor. Uygulamalarında “ekolojik” yaklaşımı temel alarak, gelişen bireyin çevresini de desteklemek için anne, baba ve çocuklara yönelik uyguladığı programların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında yaygınlaşması için çalışıyor, kadınların güçlenmesi gibi birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu eğitim için çalışan geniş profesyonel uzman ekibimize Kaynak Geliştirme, İletişim ve Savunu birimimizde İletişim Uzmanı olarak görev alacak yeni çalışma arkadaşı arıyoruz.  

İş Tanımı

 • Vakfın stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürütülen savunu ve kaynak geliştirme kampanyalarının ve dijital iletişim projelerinin (dijital platformlar ve web siteleri) içerik ve prodüksiyon süreçlerinin yönetimi
 • Kampanyalar için görsel ve metin hazırlık süreçlerinde; Vakıf içindeki ilgili birimlerin yanı sıra, reklam ajansı, prodüksiyon şirketi, iletişim ajansı gibi üçüncü partilerle ilişkilerin yürütülmesi ve tüm uygulama adımlarının takip edilmesi
 • Video, fotoğraf, görsel düzenleme ve kurgu süreçlerinin yönetimi
 • Tüm dijital ve basılı tanıtım materyallerinin içeriklerinin güncellenmesi
 • Vakfın iletişim ve itibar yönetimi stratejisine destek olunması
 • Düzenli performans analizleri ve raporlamalar yoluyla iyileştirme önerilerinin sunulması 
 • Mevcut ve potansiyel mecralara yönelik yaratıcı içerik önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Araştırma, kıyaslama ve hedef kitle kimliği analizlerinin takip edilerek, mecra bazlı yıllık hedeflerin oluşturulması ve güncellenmesi 

 İstenen Yetkinlik ve Uzmanlıklar

 • Tercihen üniversitelerin iletişim, pazarlama ve reklamcılık veya görsel iletişim tasarımı bölümlerinden mezun
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında duyarlı
 • Kurumsal iletişim, reklam, marka yönetimi, medya ilişkileri, ajans yönetimi ve sosyal medya iletişimi konularında en az 3 yıl deneyimli
 • Tercihen savunu ve kaynak yaratma kampanya iletişiminde deneyim sahibi
 • Mecralar özelinde içerik projeleri geliştirebilen, yeni mecraları kurum hedeflerine uygun şekilde fırsat olarak değerlendirebilen
 • Proje, ekip yönetimi ile ajans koordinasyon konularında deneyim sahibi
 • Prodüksiyon ve tasarım süreçlerine bunları yönetebilecek düzeyde hakim
 • Alanındaki yenilikleri ve çalışmaları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen
 • İletişim alanındaki trendleri ve yenilikleri izleyen ve işine entegre eden
 • Strateji ve analiz sürecinde yaratıcı fikir ve çözüm önerileri geliştirebilen
 • Sosyal medyayı aktif olarak kullanabilen ve bu alandaki gelişmeleri takip eden
 • Tercihen dijital medya ve sosyal medya reklam planlama süreçleri konusunda bilgi sahibi
 • Çoklu süreç yönetimine ve takım çalışmasına yatkın 
 • Planlama, organizasyon, iletişim ve sunum becerileri gelişmiş
 • Microsoft Outlook, Word ve Excel, Google Drive, Zoom ve diğer belge paylaşım sistemleri dahil olmak üzere ofis ve iletişim yazılımlarında yeterlilik gösteren

Başvuru Süreci

Başvurularınızı ” Kaynak Geliştirme, İletişim ve SavunuBirimi – İletişim Uzmanı Başvuru ” başlığıyla, 9 Nisan 2021 tarihine kadar güncel özgeçmişiniz ve niyet mektubunuzla birlikte ik@acev.org adresine göndermenizi rica ederiz. 

Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️

👉 https://t.me/civicspacejobs

Önemli Not: Sadece değerlendirme sürecine kalan adaylara geri dönüş yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin AÇEV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Apply for this position

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Sosyal Çalışmacı Arıyor!

Yer: İstanbul

Tam Zamanlı

Son Başvuru Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 

E-posta : basvuru@morcati.org.tr

Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️

👉 https://t.me/civicspacejobs

” Başvuru için özgeçmişinizi niyet mektubunuzla beraber yukarıdaki e-posta adresine iletiniz. Sadece değerlendirme sürecine kalan adaylara geri dönüş yapılacaktır.

Önemli Not: Lütfen ilana dair sorularınızı belirtilen mail adresine gönderiniz. Mor Çatı telefon hattından şiddet başvurusu alındığından ilana dair sorular telefon üzerinden yanıtlanamayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz “.İlan Detayları

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla feministler tarafından kuruldu. Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür ve kadınların özgür ve eşit koşullarda yaşadığı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam kurabilmeleri hedeflenir. Erkek şiddetinin, toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan eşitsizliklerden kaynaklandığı ve kadın dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere karşı mücadele etmenin gerekli olduğu düşünülür. Bu amaçla dayanışma merkezi ve sığınakta kadınları güçlendirici sosyal çalışma yapılır.

Bu pozisyon, Mor Çatı’nın Kadın Dayanışma Merkezi’nde şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklarıyla Mor Çatı’nın feminist ilkeleri doğrultusunda dayanışma kurulmasını ve onlara gerekli desteklerin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Sorumluluklar:

 • Kadınlarla birebir dayanışma; yüz yüze, telefonla ve e-posta yoluyla başvuruların alınması
 • Kadınların ve çocukların ihtiyaç duyduğu hukuki, psikolojik ve sosyal destekler ile ilgili yönlendirmelerin yapılması ve sürecin takip edilmesi
 • Sığınak başvuruları için değerlendirme yapılması ve Mor Çatı sığınağına kabul sürecinin yürütülmesi
 • İhtiyaç duydukları konularda kadınlara dilekçe yazımı, ilgili kurumlarla iletişim desteği sunulması
 • Kadınların süreçlerinin takibi içerisinde Mahkemeden istenen raporların yazılması, taleplere göre ilgili kişilerle iletişim kurulması ve ihtiyaç halinde karakol, mahkeme, hastane, baro gibi kurumlarda refakat edilmesi
 • Başvurularda tespit edilen işlemeyen süreçlerle ilgili raporların hazırlanması ve gerekli durumlarda kurumlarla yazılı, telefonla veya yüz yüze iletişim kurulması
 • Sosyal hizmetlere ilişkin yasaların, yönetmeliklerin ve mevzuatların takip edilmesi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi için politika üretmek
 • Projelerin, başvuru, raporlama vs. süreçlerinde, şiddete karşı mücadelede bire bir dayanışmayla elde edilen deneyimlerle ilgili bölümlerin yazılması
 • Gerekli olması durumunda, kadınlar için maddi bağış, burs, ev eşyası, iş bulmak gibi desteklerin koordine edilmesi
 • Karşılaşılan kriz durumlarıyla baş edebilmesi ve başvuranı destekleyici bir şekilde krize müdahale edebilmesi
 • Yürütülen sosyal çalışmanın geliştirilmesi ve sağaltım için gerçekleştirilen süpervizyon toplantılarına düzenli katılımın sağlanması
 • Mor Çatı’nın staj koordinasyonunun sağlanması ve gönüllülerle katılım süreçlerinin planlanması
 • Başvurular sonucu elde edilen verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Mor Çatı’nın kolektif politika üretme süreçlerine ve güncel feminist politikaya dair çalışmalarına katkı sağlanması
 • Mor Çatı’nın çalışmalarını, politikasını ve özellikle dayanışma merkezi çalışmasını anlatmak için panel, konferans, atölye, tv programı, gazete röportajı gibi çalışmalara katılma ve katkı sağlama

Gerekli Özellikler

 • Feminist olmak ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kadın örgütlerinin yöntemlerine ve çalışmalarına aşina olmak
 • Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında en az 3 yıl sosyal çalışma yürütmüş olmak
 • Kolektif çalışmaya açık olmak
 • Çok iyi iletişim becerilerine sahip olmak
 • Çok iyi derecede Türkçe bilmek
 • Kendi kendini yönetim becerilerine ve organizasyonel becerilere sahip olmak
 • Anlık beliren sorunlara karşı yapıcı ve sakin olabilmek, kriz çözebilme becerilerine sahip olmak
 • İngilizce bilmek tercih sebebidir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

Apply for this position

Kadın Hakları Proje Çağrısı / Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Institut Français

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Institut français Türkiye kadın-erkek eşitliği için ve kadına karşı şiddetle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla ilk kez proje çağrısında bulunuyor. Kadın haklari proje çağrısi bu alanda çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarına açık.

Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, kadın – erkek eşitliği konusunun Fransa’nın diplomatik önceliklerinden biri olduğunu hatırlatarak, Fransa’nın gelecek Temmuz ayında Paris’te devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Eşitlik Jenerasyon Forumu’na Meksika ile birlikte  başkanlık edeceğini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarından 5.000 temsilcinin de zirveye katılacağını ifade etti. Zirve aynı zamanda kadın haklarına ilişkin bugüne kadar düzenlenmiş en büyük konferans olan Pekin Konferansı’nın 25. yılına denk gelecek.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro, Fransız Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’nın sözcülüğünde ve feminist diplomasi çerçevesinde Fransa’nın çok oyunculu bir yaklaşımla sahada somut bir şekilde sorumluluk üstlenme arzusunda olduğuna işaret etti.

Kadın Hakları proje çağrısı Eşitlik Jenerasyon Forumu tarafından da ele alınacak 3 konuda yapılıyor :

 • Kadına karşı şiddetle mücadele
 • Adalet, ekonomik haklar ve kadınların eğitime erişimi
 • Öz bakım ürünlerine erişim dahil olmak üzere, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili hakların korunması ve tanıtılması 

Proje çağrısı toplam 30 bin Avro’dan oluşan bir desteği içeriyor. Jüri kararıyla belirlenecek üç ila altı proje en fazla 10 bin Avro kadar destek alacak. Proje çağrısına son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olup detaylı bilgiye Institut français Türkiye’nin internet sitesi ifturquie.org adresinden ulaşılabilecek.

Detaylı bilgi : https://www.ifturquie.org/haber/kadin-haklari-proje-cagrisi/

Funding up to £20,000 with Large Research, Research and Study Grants, British Institute at Ankara (BIAA)

The BIAA supports academics and research focused on Turkey and/or the Black Sea region. The Institute welcomes applications across the arts, humanities and the social sciences, including but not limited to archaeology, ancient and modern history, heritage management, and contemporary issues in public policy and political sciences. Deadline for application: 28 April 2021.Information:https://biaa.ac.uk/opportunities-grants/open-calls
Researchers across the entire career spectrum (from postdoctoral fellows to senior academics) of any nationality working in the UK or abroad for a UK Higher Education Institution, as well as researchers directing projects that are formally and demonstrably based in the UK, are eligible to apply for a BIAA Study Grant. Projects should be located within the field of the arts, humanities and the social sciences, and should be related to and/or undertaken in Turkey and the Black Sea region.

Open Calls for Applications

Please find below currently open calls for applications with details, eligibility criteria and application instructions for each call. For general information on the opportunities offered by the BIAA please click here.


Due to the Covid-19 pandemic, the following travel grants are suspended until further notice: 

 • David French Scholarships
 • Doughty-Wylie Scholarships
 • The Turkish and Black Sea Scholars’ Fund
 • The Society for the Promotion of Hellenic Studies Fieldwork

​Please check back soon


Date announcedDeadlineCall typeEligibility (summary)
24/02/202128/04/2021BIAA Study GrantsPlease note that, ordinarily, all grant funding should be spent by 31st March 2022.  If, due to the current COVID-19 pandemic, this proves to be infeasible, the BIAA will consider and approve applications for deferral on a case-by-case basis.
Researchers across the entire career spectrum (from postdoctoral fellows to senior academics) of any nationality working in the UK or abroad for a UK Higher Education Institution, as well as researchers directing projects that are formally and demonstrably based in the UK, are eligible to apply for a BIAA Study Grant. Projects should be located within the field of the arts, humanities and the social sciences, and should be related to and/or undertaken in Turkey and the Black Sea region.
24/02/202128/04/2021BIAA Research GrantsPlease note that, ordinarily, all grant funding should be spent by 31st March 2022.  If, due to the current COVID-19 pandemic, this proves to be infeasible, the BIAA will consider and approve applications for deferral on a case-by-case basis.
Researchers across the entire career spectrum (from postdoctoral fellows to senior academics), of any nationality working in the UK or abroad for a UK Higher Education Institution, as well as researchers directing projects that are formally and demonstrably based in the UK, are eligible to apply for a BIAA Research Grant.  Projects should be located within the field of the arts, humanities and the social sciences and should be related to and/or undertaken in Turkey and the Black Sea region.
24/02/202128/04/2021BIAA Large Research GrantsPlease note that, ordinarily, all grant funding should be spent by 31st March 2022.  If, due to the current COVID-19 pandemic, this proves to be infeasible, the BIAA will consider and approve applications for deferral on a case-by-case basis.
Project Directors of any nationality working in the UK or abroad for a UK Higher Education Institution, as well as researchers directing projects that are based formally and demonstrably in the UK, are eligible to apply for a BIAA Research Grant of up to £20,000.  Projects should be located within the field of the arts, humanities and the social sciences and should be related to and/or undertaken in Turkey and the Black Sea region.
19/03/202128/04/2021BIAA Post-doctoral FellowshipsThe Institute welcomes applications for a Posdoctoral Fellowship with research that fits within one of the Strategic Research Initiatives. Details about the Strategic Research Initiatives can be found here.  
The Fellowship will be tenable for 12 months from September 2021. The Fellow will be based at the Institute in Ankara and will be required to spend at least two-thirds of the Fellowship period at the institute. The remaining one-third can be spent outside Ankara for research purposes after consultation with the director.
Applications for the Fellowships must be supported by two referees. Note that you are responsible for ensuring that referees submit the references by the closing date of the application. Electronic references only will be accepted.

ONE YEAR POSTDOCTORAL SOLIDARITY FELLOWSHIP FOR RESEARCHERS AT RISK / ALL DISCIPLINES

Application deadline: 30 April 2021

Start date: September 2021

Job Description

The Université libre de Bruxelles has created a Solidarity Fund in order to provide support for researchers who no longer have the freedom to pursue their research in their home country, where they are threatened due to the content of their scientific work or to the opinions they have freely expressed.

The Solidarity Fund provides postdoctoral fellowships enabling threatened academics to continue their work at ULB in a climate of academic freedom.

The solidarity fellowship consists in a one-year (12 months) postdoctoral position, amounting to 42,000 euros gross (approximately 29,000 euros net), plus a discretionary relocation allowance of 2,500 euros net (payable to researchers resident in another country, after their move to Belgium).

The recipients will carry out research in a ULB research centre, supervised by a member of the University’s academic staff. They may, if they so wish, take part in teaching activities or any other scientific activities organised on campus. 

Qualifications 

PhD 

Eligibility Requirements

 • hold a PhD and occupy (or have occupied) a research position in a university in the home country;
 • not have been established for more than 8 years in another country than the country in which the researcher is at risk
 • not have obtained their PhD more than 8 years before the fellowship start date;
 • be currently at risk in their home country due to the content of their work or to the ideas they have openly expressed;
 • not have resided or carried out their main activity in Belgium (work, studies etc.) for more than 24 months during the 36 months immediately preceding the fellowship start date (mobility rule);
 • be able to stay in Belgium for a full time at ULB;
 • have a good knowledge of written and spoken English and/or French (minimum B2) ; 
 • at the end of the first year of the grant, current beneficiaries may apply a second time upon favorable advice from the promoter.

Selection requirements

·       The scientific quality of the candidate and of the research project 
·       The dangerous situation to which the candidate is exposed  
·       The capacity for integration

Interested ?

Applications must be submitted by 30 April 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXGlKlG42V6GLAgMq_qKihfj9JXJWFi652CiofkMDZNF7cYA/viewform?usp=sf_link

Applicants must submit the completed online application form

and send the following documents by email to solidarityfund@ulb.be

 • a confidential application letter describing the researcher’s situation (the letter must clearly mention the applicant’s administrative situation, whether he/she has a valid passport, whether it is possible for him/her to travel and his/her current location);
 • the applicant’s CV, including a list of publications;
 • a description (approximately 4 pages) of the research project that the applicant will work on at ULB;
 • a copy of the applicant’s PhD diploma;
 • a copy of the applicant’s passport;
 • the form below, completed by the member of ULB academic staff who would supervise their research;
 • two reference letters from scientists working in the same field, including, if possible, one from their PhD supervisor.
 • any other document deemed useful to support the application and supporting the risk situation will be useful.

It is required to carry out your research under the supervision of an ULB’s academic member whom you should contact before submitting your application.  

You will find the list of academics on the following page : http://cvchercheurs.ulb.ac.be/Site/repertoireUK.php

Only complete applications, that include all the items listed above, can be taken into consideration.

Calendar

30 April  – deadline for submission of applications

May – selection committee meeting

June  – notification by the selection committee

September – fellowship start date.

Should the applicant be offered another position before the results of the ULB call for applications are communicated, he/she will inform ULB immediately, by sending an email to solidarityfund@ulb.be

All documents will be handled with the utmost confidentiality by the selection committee.

For further information, please contact solidarityfund@ulb.be

Assessment of the application – Solidarity Fund– Call 2021

Form to be completed by the ULB’s supervisor and sent to solidarityfund@ulb.be

By the 30th of April 2021, mentioning the candidate’s name in the subject of the message. 

Surname, First Name of the candidate:  

Surname, First Name of the ULB’s supervisor:

Interest of the candidate’s research project for the ULB’s research team and articulation of the project with the other projects in progress in the research team. 

Reception arrangements and integration within the Research Centre. (Provision of an office, members’ availabilities of the research centre, association/involvement of the candidate with/in research centre activities…)

Assessment of the candidate’s motivation and language skills (French and/or English) following a Skype interview. 

Please indicate here any other information you consider relevant for the assessment

___________________________________________________________________________________________

For more information, please contact solidarityfund@ulb.be

EURAXESS INFORMATION


Main Research Field : ALL

Required educational level : Phd level in all Degree Fields 

Required Languages :

French : Good or English : Good

Required Research Experience : (all fields) : (1-4 years)

Career Stage : R1 First stage researcher & R2 Recognized researcher

Additional information

Minimum B2 level in French or English is required.

Call for applications Postdoctoral researcher vacancy Netlab – Internet Studies and Social Media Lab School of Communication, Federal University of Rio de Janeiro – UFRJ, Brazil

*Post-Doctoral Research Fellowship *
*on Misinformation and Disinformation Campaigns at Netlab/UFRJ*

*Our Project*
Netlab is a research laboratory on Internet Studies and Social Media at 
the School of Communication (ECO), Federal University of Rio de Janeiro 
(UFRJ) – Brazil, specialized in Online Disinformation Campaigns. We 
combine traditional social science methods and computational 
communication approaches. We understand that research into computational 
communication requires seamless integration of meaningful theoretical 
questions and background, powerful statistical tools and efficient 
computing algorithms. Researchers in our lab are working to unravel the 
intricate mechanisms behind burgeoning computational communication 
phenomena by collecting and analyzing online data on an unprecedented 
scale, bringing new life to old ideas, and new ideas to social life.

*Main Research Topics*
Netlab is seeking to appoint Post-doctoral Research Fellows to work on 
the interplay between misinformation, disinformation, news, and social 
media, with an emphasis on public opinion on at least one of these topics:

1. Civil society and social movements
2. Politics and elections
3. Climate change, land use, and environmental issues
4. Science and health

We welcome postdoctoral submissions that further the understanding, 
development, and application of computational methods in disinformation 
research. Computational methods include (but are not limited to) methods 
such as text analysis, topic modeling, social/semantic network analysis, 
online experiments, machine learning, visual analysis and agent-based 
modeling and simulations. Computational methods can be applied to “big 
data” and social media, or online behavior data, but can also be used to 
provide a more sophisticated understanding of “small data” or for 
theoretical explorations.

*Selection Criteria*
The successful candidates must have a completed doctorate degree in any 
area but with experience in a substantive field of social science, 
including communication and media studies, sociology, statistics, 
political science, economy and/or social data science. The ideal 
candidate must also have familiarity with existing academic work on 
misinformation, disinformation, public understanding of politics, 
science and technology, media manipulation and propaganda, news media, 
online platforms, and digital media.

Excellent written, editing, and verbal communication skills in English 
which demonstrate a potential to write and present at an international 
level are required. Portuguese and/or Spanish language skills are 
desirable. A record of published work on misinformation, disinformation 
and social media are very desirable, as well as a detailed knowledge of 
existing research on misinformation, public understanding of news, 
politics, elections, environmental issues and its relation to digital media.

*How to Apply?*
We have opened three postdoctoral positions. These are full-time, 
fixed-term appointments with a desired start date as soon as possible 
and no later than April 2021 for a one-year research fellowship. The 
individual appointed will be working with other researchers; 
postdoctoral fellows; Ph.D., master, and undergraduate students; and 
with the principal investigator behind the project, Professor R. Marie 
Santini, Head of the Netlab research team.

Grant: R$4.100,00 per month (one-year fellow). This is a full-time, 
one-year position with the option of a second-year extension based on 
demonstrated performance.

The closing date for applications is 11 pm on Monday, 12th April 2021 
(GMT -3, Brazilian Standard Time). Candidates are required to send an 
email to netlab@eco.ufrj.br <mailto:netlab@eco.ufrj.br>. All emails must 
use the subject title “Netlab Post-Doctoral Research Fellow” with the 
following documents attached (files in PDF format):

   * A supporting statement: a cover letter explaining your interest in,
     and experience with, the Netlab research agenda (written in
     English). The candidate must choose and indicate in the letter one
     of the areas below to work with: 1) civil society and social
     movements; 2) politics and elections; 3) climate change, land use
     and environmental issues; 4) science and health.
   * A Research Proposal (written in English) as part of your application
     in a 2- or 3-page project. This proposal is not necessarily a
     commitment to what you will work on at Netlab, but serves as a way
     for the application committee to assess your ability to plan a
     research project.
   * An up-to-date Curriculum Vitae with full academic records (in English).
   * A writing sample of a research paper or working paper (preferably in
     English but can be in Portuguese or in Spanish).
   * Reference letter (with contact information), preferably from an
     academic advisor, co-author, or research peer.

*Postdoctoral Researchers Responsibilities*
The duties of the researchers will be:

   * To work with other team members and the PI on developing
     methodological approaches.
   * To arrange and conduct empirical research and data collection.
   * To work with colleagues on analyzing and interpreting the data.
   * To interpret the results in light of contextual background provided
     by the wider project and other people’s research.
   * To liaise with other team members, the PI, and other partners on
     getting advice and input on the research design, data analysis, and
     conclusions.
   * To develop academic publications and other project output based on
     the research done, working closely with other postdoctoral
     researchers and the PI to finalize output.
   * To prepare a range of presentation materials suitable for external
     events, conferences, meetings, and workshops.
   * To represent the project at external events/conferences, either with
     the PI, postdoctoral researchers, or alone.
   * To develop ideas for further research (including ideas for
     generating research funds) and to present detailed research
     proposals to the principal investigator for future work in the
     Netlab area.
   * To work with other team members, the project coordinators, the
     principal investigator and Netlab partners (such as technology
     developers, companies, start-up partners, etc.) on other aspects of
     the wider project, to develop innovation and technology, and work
     with the rest of the Netlab staff as part of the everyday life of
     the laboratory.
   * To teach undergraduate and graduate classes under the PI’s
     supervision and coordinate internal workshops and study groups with
     Netlab staff.
   * To organize and coordinate Netlab external events, workshops, Summer
     and Winter Schools (2021-2022).

*Summary*
*
*

*Job title *

Postdoctoral Research Fellow

*University*

Federal University of Rio de Janeiro

*Division *

School of Communication and The Brazilian Institute of Information, 
Science and Technology

*Graduate Program*

PPGCI – Graduate Program in Information Science –

*Location *

Netlab – Internet and Social Media Research Lab

*Position modality*

Remote work

*Grant*

R$4.100,00 per month (one-year fellow).

*Hours *

Full time (40 hours per week)

*Contract type *

Fellowship

*Reporting to *

Dr. R. Marie Santini (ECO/UFRJ)

*Research topics*

1) civil society and social movements; OR  2) politics and elections; OR 
3) climate change, land use, and environmental issues; OR 4) science and 
health.

*Principal Investigator and Supervisor*

Dr. R. Marie Santini (ECO/UFRJ). http://lattes.cnpq.br/8757803805826489
<http://lattes.cnpq.br/8757803805826489>

*Laboratory website*

www.netlab.eco.ufrj.br <http://www.netlab.eco.ufrj.br/>

Managing Editor (f/m/d) (International Law) / Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law

Position:      Managing Editor

Project:        Max Planck Yearbook of United Nations Law (UNYB)

Location:     Max Planck Foundation Office in Heidelberg, Germany

Term:            Fixed-term, until 31 December 2022

Closing Date for Applications: 15 April 2021

Background

At the core of the Max Planck Foundation’s mission stands the provision of technical legal assistance to developing countries, particularly to those countries in transition or conflict (see: https://www.mpfpr.de). Alongside that, the Foundation publishes the Max Planck Yearbook of United Nations Law (UNYB), which is an annual publication that deals with issues and activities related to the UN and current developments in public international law.

The Yearbook aims to facilitate an understanding of the changes the UN has been undergoing since its foundation and also provides a forum in which the potential of international organisations to affect the future course of international law and relations can be examined and assessed. More generally, the UNYB also aims to provide a platform for discussion of new developments in the field of public international law. The UNYB currently has three Editors-in-Chief, i.e. Professor Dr. Erika de Wet, Dr. Kathrin Maria Scherr and Professor Dr. Rüdiger Wolfrum.

The first installment of the Yearbook was compiled in 1997 under the auspices of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Since January 2014, the Foundation has been in charge of the Yearbook. So far, 23 volumes with almost 350 articles have been published by Brill in print and electronic form; vol. 24 is due to appear in the summer of 2021.

Key Responsibilities

Reporting to the Editors-in-Chief, the Managing Editor will be responsible for the overall management of the production of the Yearbook, including:

 • Recommending and inviting authors from the scientific community to write articles;
 • Serving as the initial point of contact and source of information and guidance to UNYB authors, reviewers and Editors-in Chief by providing a high level of customer service;
 • Liaising with the publisher on production matters;
 • Making initial editorial judgments about article submissions as well as text editing by paying particular attention to the content, house style, internal consistency and overall readability;
 • Ensuring that authors and Editors-in-Chief meet deadlines;
 • Maintaining an electronic database of reviewers and authors;
 • Carrying out all other relevant duties as requested by the Editors-in-Chief.

Selection Criteria

Education and Professional Experience

Advanced degree in Law, preferably Master’s degree (LLM or MA).

Language Proficiency

A perfect command of English is required.

Other Skills & Competencies

 • Strong interest in legal scholarship and legal publishing
 • Ideally, 3+ years of experience in managing the business and editorial operations focused on academic material in the legal sciences
 • Excellent writing and editing skills, including the ability to edit text, paying particular attention to the house style, internal consistency and overall readability
 • Exemplary time management and organisational skills,e. skilled in setting priorities, meeting deadlines, and ability to handle multiple tasks simultaneously
 • Excellent verbal communication and interpersonal skills

Assessment Method

Assessment of qualified candidates will include a competency-based test and interviews.

The Max Planck Foundation is an equal opportunity employer and encourages qualified men and women, including those with disabilities, to apply.

Only candidates eligible for a valid residence and work permit in Germany will be taken into consideration.

We Offer

 • Flexible work conditions
 • Interesting and challenging tasks within an international environment
 • Remuneration based on the Collective Agreement on Public Service Wages under German Law (TVöD Bund) and years of relevant experience

Applications

Please apply through our online application portal stating your earliest possible starting date (subject: “Managing Editor”) by 15 April 2021.

TWAS-CSIR Postgraduate Fellowship Programme

The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) of India and TWAS have established a number of fellowships for foreign scholars from developing countries who wish to pursue research toward a PhD in emerging areas of science and technology for which facilities are available in the laboratories and institutes of the CSIR.

Deadline: 31 July 2021

Partner Organizations: Council of Scientific and Industrial Research, India

Host country: India
Eligible nationalities: Developing countries in the South

Level: PhD

Minimum degree held: MSc

Duration: Up to 4 years

Field:

01-Agricultural Sciences
02-Structural, Cell and Molecular Biology
03-Biological Systems and Organisms
04-Medical and Health Sciences incl. Neurosciences
05-Chemical Sciences
06-Engineering Sciences
07-Astronomy, Space and Earth Sciences
08-Mathematical Sciences
09-Physics
Age limit: 35

Sandwich option: yes

Applications can only be submitted via online portal once the call is open.

Please use the “apply now” button at the bottom of this page to start your application once the call is open.

Opening date of this fellowship: 1 March 2021

Closing date of this fellowship: 31 July 2021

CSIR and TWAS will keep about 20% of 2021 awards for COVID-19 related research topics. These could be in the area of :I. Digital and Molecular Surveillance;II. Rapid and Economical Diagnostics;III. Repurposing of Drugs, Vaccine and Convalescent Plasma Therapy;IV. Hospital Assistive Devices and PPEs.

Applicants are encouraged to apply for the preliminary acceptance letter as early as possible, even before the opening date of the call. Keeping in mind that only Acceptance letters dated the same year as the year of application are eligible.

Programme Details

 • TWAS-CSIR Postgraduate Fellowships are tenable in CSIR research laboratories and institutes in India for a maximum period of four years.
 • Applicants may be registered for a PhD degree in their home country, or may enrol in a PhD course at any University in India.
 • Eligible CSIR institutions: Information on CSIR laboratories and institutes can be obtained by following the links from the CSIR homepage (www.csir.res.in). Alternatively, a list of eligible institutes is available here.
 • SANDWICH Fellowships (for those registered for a PhD in their home country): The Fellowship may be granted for a minimum period of 6 months and a maximum period to be decided by the host institute, but no greater than 3 years.
 • FULL-TIME Fellowships (for those not registered for a PhD): The Fellowship may be granted for up to a maximum duration of 4 years.
 • CSIR will provide a monthly stipend to cover for living costs, food and health insurance. The monthly stipend will not be convertible into foreign currency. In addition, Fellowship awardees are entitled to subsidized accommodation.
 • The language of instruction for foreign scholars in CSIR laboratories/institutes is English.

Eligibility

Applicants for these fellowships must meet the following criteria:

 • Be a maximum age of 35 years on 31 December of the application year.
 • Be nationals of a developing country (other than India).
 • Must not hold any visa for temporary or permanent residency in India or any developed country.
 • Hold a Master’s degree in science and technology.
 • Be regularly employed in their home country and hold a research assignment there.
 • SANDWICH Fellowships: Be registered PhD students in their home country and provide the “Registration and No Objection Certificate” from the HOME university.
 • FULL-TIME Fellowships: Be willing to register at a university in India within the first year, if agreed to by CSIR.
 • Be accepted at a CSIR laboratory/institution and provide an official acceptance letter from the host institution (see sample Acceptance Letter that can be downloaded below or included in the Application Form). NB: Requests for acceptance must be directed to the chosen CSIR host institution(s), with copy to the CSIR contact person.  This will allow CSIR to monitor requests and offer support or assistance in finding  suitable host institution(s), if necessary;
 • provide evidence of proficiency in English, if medium of education was not English;
 • provide evidence that s/he will return to her/his home country on completion of the fellowship;
 • not take up other assignments during the period of her/his fellowship;
 • be financially responsible for any accompanying family members.

Submitting your application

 • If already registered for a PhD in their home country, applicants should ensure that the Vice-Chancellor or Registrar of the HOME university signs a copy of the “Registration and No Objection Certificate” (see sample included in the Application Form), a copy of which should be sent to both CSIR and TWAS.
 • Applicants should submit the acceptance letter from a CSIR institution to CSIR and TWAS when applying or by the deadline at the latest. Without preliminary acceptance, the application will not be considered for selection.
 • Applications for the TWAS-CSIR Postgraduate Fellowship Programme can ONLY be submitted to TWAS via the online portal and copy of the submitted application must be sent to CSIR by email. A tutorial on how to use the online application form is available below for download.
 • Please be advised that applicants may apply for only one programme per calendar year in the TWAS and OWSD portfolio. Applicants will not be eligible to visit another institution in that year under the TWAS Visiting Professorprogrammes. One exception: The head of an institution who invites an external scholar to share his/her expertise under the TWAS Visiting Professor programmes may still apply for another programme.

Results of the fellowship selection should be available toward the end of 2021 or early 2022, and selected candidates will be able to start their fellowship NO earlier than beginning of 2022.
 

Contact Details

• TWAS Fellowships Office
ICTP Campus, Strada Costiera 11
34151 Trieste, Italy
Phone: +39 040 2240-314
Fax: +39 040 2240-689
E-mail: fellowships@twas.org

• Dr (Mrs) ANURADHA MADHUKAR
Sr. Principal Scientist
International S&T Affairs Directorate (ISTAD)
Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)
Anusandhan Bhavan, 2, Rafi Marg, New Delhi 110 001
Tel:  +91-11-23316751; Fax: +91-11-23739041
E-mail: anuradha@csir.res.in
Web: www.csir.res.inDownload(s): 

File CSIR eligible institutions23.51 KB
PDF icon ONLINE APPLICATION FORM_TUTORIAL1.34 MB
PDF icon Sample Host preliminary acceptance letter62.54 KB

APPLY NOW

Latest Posts