Applications Open for Research Grant Programme in Turkey

0

2020 Raoul Wallenberg Human Rights Research Grant Programme

Application Deadline: May 1, 2020, 00:00

Dear researchers,

The Raoul Wallenberg Institute Turkey Human Rights Capacity Development Programme is delighted to announce a call for applications for the Raoul Wallenberg Human Rights Research Grant Programme. A maximum of five research projects which tackle one or more issues related to human rights in Turkey will be awarded. The maximum amount awarded per research project is 22,000 TL. The grant period is limited to six months and ends on December 31, 2020.

Interested applicants may apply by filling in the online application form. Applicants are strongly encouraged to review the application guidelinesfrequently asked questions and the guidebook for researchers: conducting gender-sensitive research. The deadline for applications is May 1, Friday, 00:00.

Note: The programme is open to Turkish citizens only. Academics, graduate students, and independent scholars working on human rights related subjects are encouraged to apply.

2020 Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (RW-İHAHP)

Son Başvuru Tarihi: 1 Mayıs 2020, 00.00

Sayın Araştırmacılar,

Türkiye’de insan hakları ile ilgili var olan akademik araştırma ve yayın sayısının artmasına destek olmak,  genç araştırmacıların güncel insan hakları konularında araştırma yapmalarını teşvik ederek ortak çalışma alanları yaratılmasını sağlamak için tasarlanmış olan Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (RW-İHAHP) 31 Mart 2020 tarihinde açılmıştır.

Hibe programına başvuran araştırmaların Türkiye’deki insan hakları meselelerinden en az bir veya birkaçını konu alması beklenmektedir. Her bir araştırma için verilecek en yüksek hibe bedeli 22.000TL’dir. Araştırma süresi en fazla altı ay ile sınırlı olup, hibe kullanım süresi 31 Aralık 2020 ile sınırlıdır.

RW-İHAHP başvurusu için son başvuru tarihi 1 Mayıs 2020, Cuma, Saat 00.00’dır; başvurularınızı RW-İHAHP Online Başvuru Formuaracılığı ile yapabilirsiniz.

Başvuru formunu doldurmadan önce RW-İHAHP Başvuru RehberiSıkça Sorulan Sorularve Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Gözetmek: Araştırmacılar İçin Rehber ‘i okunmanızı önemle tavsiye ederiz.

Not: Hibe programına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup insan hakları alanında çalışan akademisyen, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve bağımsız akademisyenler başvurabilir.

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.